Projectes de cultiu 1997-2010

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2009-2012. Selección y mejora por su comportamiento agronómico y riqueza en principios activos de poblaciones silvestres españolas de las especies Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia y Thymus mastichina ya caracterizados químicamente. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia i Innovación. R.

 • Espècies treballades: Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis i Salvia lavandulifolia.

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T.

 • Espècies treballades: Arnica montana, Artemisia dracunculus, Crataegus monogyna, Filipendula ulmaria, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosa canina, Sambucus nigra, Satureja montana, Thymus serpyllum.

2010. Activitats amb plantes aromàtiques i medicinals. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. T.

2010. Sistemes agroforestals a Catalunya: innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. T.

2009. Estudi de viabilitat de producció a la comarca de l’Alt Urgell d’espècies vegetals autòctones amb aplicacions industrials al sector aromàtico-medicinal. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. T.

2006-2009. Prospección, recolección y conservación de germoplasma, caracterización química, selección, estudios de propagación y cultivo ecológico, de poblaciones silvestres de plantas aromáticas y medicinales de la flora española. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia i Innovación. R.

 • Espècies treballades: Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia

2004-2009. Seguiment de l’estudi de producció (aprofitament i cultiu) de planta aromàtica i medicinal a la Finca de Bon Repòs. Diputació de Lleida. R/T.

 • Espècies treballades: Artemisia dracunculus, Hypericum perforatum, Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Mentha sativa, Origanum vulgare, Salvia officinalis, Satureja montana, Thymus vulgaris.

2008. Encuentro Argentino-Español de intercambio de experiencias en docencia, investigación y divulgación para la conservación de sistemas agroforestales aprovechados comercialmente por sus productos no maderables. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). T.

2008. Projecte d’instal·lació d’una destil·ladora per a l’obtenció d’olis essencials d’una explotació de 60 ha de plantes aromàtiques. Sílvia Pérez. PF.

2007-2008. Valorización no alimentaria de productos agrícolas (AGRIVAL). Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). R/T.

 • Espècies treballades: Tagetes patula, Chrysanthemum cinerariifolium, Reseda luteola, Rubia tinctorum, Spartium junceum i  Rhamnus alaternus.

2005-2008. Foment del conreu, transformació i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya.  R/T.

 • Espècies treballades: Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Origanum vulgare, Origanum virens, Salvia officinalis, Satureja montana i Thymus vulgaris.

2006. Ordenación y dinamización de las actividades de producción de plantas aromáticas y medicinales en la región marroquí de Taounate. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). T.

2005-2006. Disseny del Jardí de Plantes Útils del Viver de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà).  Ajuntament de Gerri de la Sal – Forestal Catalana. T

2004-2005. Consolidació de vincles tècnics i comercials entre empreses catalanes i salvadorenques productores i processadores de plantes medicinals. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). T.

 • Espècies treballades: Aloe vera, Ambrosia cumanenses, Chenopodium ambrosioides, Cymbopogon citratus, Equisetum arvense, Hamelia patens, Lippia graveolens, Rosmarinus officinalis i Ruta graveolens.

2004. Situació actual i estratègies de desenvolupament de la producció de plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries a Catalunya. Unitat de Promoció i Desenvolupament Forestal i Rural de Catalunya. T.

2004. Adaptació del cultiu d’algunes espècies aromàtiques, medicinals i condimentàries a les condicions de secà de la comarca del Berguedà. Projecte ACOM. Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca. R

 • Espècies treballades: Origanum vulgare i Thymus vulgaris.

2004. Caracterització de la producció d’espècies aromàtiques, medicinals i condimentàries en condicions de cultiu de regadiu a la comarca de l’Urgell. Projecte ACOM. Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca. R

 • Espècies treballades: Melissa officinalis, Origanum vulgare, Thymus vulgaris, Satureja montana i Salvia officinalis.

2000-2004. Estudio y mejora del cultivo de especies aromáticas y medicinales no alimetarias: Echinacea purpurea, Hypericum perforatum y algunas especies del género Thymus. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia i Innovación. R.

 • Espècies treballades: Echinacea purpurea, Hypericum perforatum, Thymus vulgaris, Thymus hyemalis i Thymus zygis.

2003. Noves propostes de producció amb plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries com alternativa als cultius tradicionals del regadiu de Lleida i campanya de difusió de la informació. Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Terres de Lleida (PTOTLL). T.

2003. Estratègies de dinamització per a la implantació de zones productives de PAMC a la provincia de Lleida.  Proposta de transformació i comercialització Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Terres de Lleida (PTOTLL). T.

2003. Memòria de l’acció de divulgació de les activitats de producció de plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries a Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya. R/T.

 • Espècies treballades: Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Origanum vulgare, Origanum virens, Salvia officinalis, Satureja montana i Thymus vulgaris.

2002. Estudi de viabilitat de l’aprofitament, transformació i comercialització dels recursos forestals no fustaners del terme municipal de Josa i Tuixén. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. T.

2002. Estudi de la viabilitat del cultiu de PAM a Andorra. Encàrrec Privat.

2002. Estudi de la viabilitat del cultiu de PAM a Menorca. Encàrrec Privat.

2002. Observació de la resposta en el primer anu de cultiu de sàlvia (Salvia officinalis), sajolida (Satureja montana) i orenga ( Origanum virens) en les poblacions de Surp, La Nou de Berguedà, Ivars d’Urgell i Selvanera. Josep Anton Jódar. PT

2002. Influencia de varios pretratamientos en la germinación de especies aromático-medicinales. Monica Fanlo. PT

2000-2002. Establiment de les bases tècniques per al conreu de plantes aromàtiques i medicinals. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP)-  Associació Catalana de Productors de Plantes Aromàtiques i Medicinals (ACPPAM). R/T.

 • Espècies treballades: Achillea millefolium, Artemisia dracunculus, Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea,  Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Mentha sp, Origanum majorana, Origanum vulgare, Origanum virens, Salvia officinalis, Satureja montana, Thymus vulgaris i Valeriana officinalis.

2001. Rendiment en biomassa i oli essencial de tres espècies de farigola en diferents condicions de cultiu. Anna Royo i Fibla. PT.

2001. Estudio de aspectos sobre crecimiento y técnicas de fertilización y riego en plantas medicinales (Echinacea purpurea) en Solsona (Lleida). Alberto Gracia. PF.

1999. Optimización de las condiciones de germinación de plantas aromáticas y medicinales de cara a su cultivo. Eva Garcia Ahveninen. PT

1998- 1999. Pla de recuperació de la coberta vegetal de la zona cremada a la comarca del Solsonès: alternativa tècnica de plantes aromàtiques i medicinals. Consell Comarcal de Solsonès. R/T.

 • Espècies treballades: Hypericum perforatum, Origanum virens, Origanum vulgare, Pimpinella anisum, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Silybum marianum, Tanacetum parthenium, Thymus vulgaris.

1997-1999. Proyecto de demostración de la compatibilidad entre el aprovechamiento en recolección silvestre de especies medicinales silvestres, la conservación del medio ambiente y la viabilidad de  dichos cultivos en zonas rurales de los Pirineos. Programa Life-Medi Ambient LIFE 97 /ENV/E/ 000260. Universitat de Lleida. R/T.

 • Espècies treballades: Mentha piperitaMentha sativaMelissa officinalis, Satureja montana, Inula helenium, Rumex acetosa, Althaea officinalis, Angelica archangelica, Arctium lappa, Salvia officinalis, Achillea millefoliumEchinacea purpurea, Echinacea angustifolia, Hypericum perforatum, Verbena officinalisMarrubium vulgareTaraxacum officinalis, Filipendula ulmaria, Artemisia dracunculus, Pimpinella anisum, Cuminum cyminum, Foeniculum vulgare var. Dolça i Valeriana officinalis.