Projecte GESTES: Gestió Sostenible Transfronterera d’espècies silvestes als espais naturals POCTEFA

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) participa al projecte GESTES (Gestió sostenible transfronterera d’espècies silvestres als espais naturals POCTEFA), que cerca el foment de la protecció i la biodiversitat per conciliar la preservació de les espècies aromàtiques i medicinals i els espais naturals en els que creixen, amb l’aprofitament comercial de … Read more

Projectes d’aprofitament silvestre 2021-2023

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet. 2022. Organització de la visita de la cooperativa Tzoumakers per intercanviar experiències amb organitzacions catalanes de l’àmbit agroecològic i forestal. 2021-2022. Innovació agroforestal a les muntanyes del Baix: Alternatives productives en el context de canvi climàtic. Finança: AMB-Àrea Metropolitana de Barcelona Participació en … Read more

Projectes d’aprofitament silvestre 2011-2020

LLEGENDA R recerca T transferència PT projecte tutorat 2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T (assaig). Espècies treballades: Origanum vulgare, Satureja montana, Thymus serpyllum, Filipendula ulmaria i Arnica montana. 2011-2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa) Intercanvi d’informació entre els socis sobre la situació de la formació en l’àmbit … Read more

Projecte Horizon H2020 – INCREDIBLE –

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet. Participació en la xarxa per a l’anàlisi dels processos productius i comercialització de productes a base de PAM i olis essencials. Assistència a l’Aromatic and Medicinals Plants iNet Scoping Seminar a Tunísia del 27-28 Juny 2018. Organització de l’Aromatic & Medicinal … Read more

Projecte TRUMAP – intercanvi sobre producció de PAM amb Turquia

2016-2018. TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants. Civil Society Dialogue between EU and Turkey – EuropeAid Foment de les relacions entre el sector productiu de Catalunya i les regions turques d’Aegean i Mediterrània, per a intercanvi de coneixement i experiències en la producció de productes forestals no fusters. 15-16 … Read more

Projecte Interreg SUDOE – ValuePAM

2016-2018. Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM L’11 d’octubre 2016 va arrencar el projecte ValuePAM, a la seu del beneficiari principal del projecte, l’Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), a Portugal. El Centre Tecnològic Forestal de … Read more

Grundtvig PLANT WILD

2011-2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD Projecte d’intercanvi informació entre els socis sobre la situació de la formació en l’àmbit de la recol·lecció silvestre de productes secundaris del bosc (plantes, bolets, fruits, etc.), enfocat especialment a les plantes aromàtiques i medicinals (PAM).. Durada: 2011-2013 Tasques del projecte: Analitzar la recerca, … Read more

Projectes d’aprofitament silvestre 1997-2010

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat 2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T. Espècies treballades: Origanum vulgare, Satureja montana, Thymus serpyllum, Filipendula ulmaria i Arnica montana. 2009. Uso sin abuso: utilización sostenible de los recursos vegetales silvestres como vía para su … Read more