Guia Legal PAM – Marc regulatori per a la producció a petita escala de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals

En l’actualitat la major part dels productors i de les productores de Catalunya que cultiven i/o recol·lecten plantes aromàtiques i medicinals complementen l’activitat agroforestal amb la transformació de les matèries primeres i la fabricació de productes finals per a la venda directa al consumidor final, amb l’objectiu de rendibilitzar l’activitat econòmica, ja que la majoria … Read more

ARTICLE: Importància de la recol·lecció silvestre ben feta

Herbes de Sant Joan, fem que durin molts anys! Per Roser Melero, enginyera agrònoma especialista en aprofitament silvestre de plantes aromàtiques i medicinals de l’Àrea de Productes Secundaris del Bosc, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Ja fa molts anys que els petards han esdevingut els protagonistes de les revetlles de Sant Joan, però malgrat … Read more

ARTICLE: Opcions productives de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya

S’ha publicat a la revista Catalunya Forestal núm 105 (novembre 2010) , sobre els productes no fusters del bosc,  l’article “Opcions productives de les plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya”, escrit per la Roser Melero. El sector productiu de PAM és encara molt minoritari a Catalunya i es basa en el cultiu d’espècies com ara … Read more

Col·laboracions en obres col·lectives

2023 Cristóbal, R. ; Moré, E.; Parada, M. 2023. El monte nos cura. Su biodiversidad nos aporta salud. Bosques y salud. Revista Montes, núm. 152, I trimestre 2023 2022 Informe final dels resultats del projecte FoRuo – Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural (2019-2022) 2020   2020. Los productos forestales … Read more

Libres i monografies

MORÉ, E (ed.) 2023. GUIA LEGAL DE PAM. Marc regulatori per a la producció a petita escala de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals. Ed. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Projecte Biomarkets (PECT-RIS3CAT). MORE, E.; TUGRUL AY, S. 2017. TRUMAP Best practices for cultivation of medicinal and aromatic plants. LOURENÇO, … Read more