Eva Moré i Palos

1970 E-mail Formació acadèmica: Màster en Fitoteràpia 2014 (IL3 Universitat de Barcelona). Enginyera agrònoma (especialització economia agrària) 1998 (ETSEA de Lleida-UdL). Enginyera tècnica agrícola (especialització indústries agroalimentàries) 1993 (ETSEA de Lleida-UdL). Tècnic comercial (especialització indústries agroalimentàries) 1993 (Centre d’Economia i  Marketing del Penedès – Camp Joliu). Formació no reglada en: política agrària comunitària, comerç exterior, … Read more