Projectes comercialització i mercat 1997-2010

LLEGENDA R recerca T transferència PT projecte tutorat

2009-2011. Memoria Mediterranea del Uso de las Hierbas (projecte HERBAM). Avanza Contenidos – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. T.

 • Disseny d’un web 2.0 per a recollir informació sobre l’ús tradicional de les PAM i fomentar la comercialització de produccions artesanes.

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i medicinals en el Principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra  R/T.

 • Estudi de sortides comercials i possibles productes finals amb Arctostaphyllos uva-ursi, Arnica montana, Artemisia dracunculus, Filipendula ulmaria, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, Mentha pulegium, Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosa canina, Sambucus nigra, Satureja montana, Thymus serpyllum

2010. Sabor a bosque. Proyecto piloto. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural – Generalitat de Catalunya. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. R.

 • Estudi de la producció, mercat i anàlisi estratègic de productes forestals a Catalunya de fruits de bosc (Rosa canina, Sambucus nigra) i plantes aromàtiques i medicinals (Arnica montana, Lavandula sp., Thymus vulgaris).

2008-2010. Innovación y Transferencia para el Desarrollo Rural (projecte INTRADER). Fundación Biodiversidad. T.

2009. Estudi de viabilitat de producció a la comarca de l’Alt Urgell d’espècies vegetals autòctones amb aplicacions industrials al sector aromàtico-medicinal. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. T.

 • Estudi de mercat de la possibilitat de cultiu i recol·lecció silvestre d’espècies adaptables a la zona i de les sortides comercials de productes artesans per a la venda directa.

2009. Projecte de dinamització del jardí botànic del Garber, a l’Espluga de Francolí (Tarragona). R.

 • Estudi dels usos de les principals espècies aromàtico-medicinals presents a la zona (PEIN Poblet).

2009. Caracteritzación de las poblaciones silvestres de Arnica montana L. en los Pirineos. Subcontractat pel CEDRICAT. Finançat per Caja Madrid. R.

 • Estudi del mercat consumidor d’àrnica a Espanya.

2008. Valorització de la flora medicinal del Parc Natural dels Ports. Subcontractat per la Diputació de Tarragona. Finançat per l’Obra Social “La Caixa”. R.

 • Valorització econòmica de l’aprofitament comercial als Ports de: Lavandula latifolia,  Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Santolina chamaecyparissus i Thymus vulgaris.

2008. Estudio de la situación actual del lavandín super y Coriandro. Proyecto de Cooperación Territorial Nuevas Alternativas Agrarias para la provincia de Cuenca. Ed. Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca. R.

 • Estudi de mercat de la producció i industria utilitzadora a Espanya de Lavandula x intermedia var super i Coriandrum sativum

2007-2008. Valorización no Alimentaria de Productos Agrícolas ( AGRIVAL). Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). R/T.

 • Estudi de mercat de diferents espècies aromàtico-medicinal: Artemisia dracunculus, Melissa officinalis, Origanum vulgare, Salvia officinalis, Thymus vulgaris.
 • Organització de tallers sobre possibilitats de producció artesanal amb plantes aromàtiques i medicinals.

2005-2008. Foment del conreu, transformació i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya.  R/T.

2007. Valoració de la producció de productes forestals no fustaners a l’Àfrica Occidental. R.

2005-2007. Dona Home Rurals. Iniciativa europea EQUAL. T.

 • Edició d’una guia de producció de PAM dirigida a dones en l’àmbit rural de la província de Lleida.

2006. Orientación empresarial para industrias que se dediquen a la producción de planta condimentaria fresca. Lourdes Ceresuela. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. Universitat de Lleida. Treball pràctic tutorat. PT.

2006. Ordenación y dinamización de las actividades de producción de plantas aromáticas y medicinales en la región marroquí de Taounate. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). T.

2004-2006. Mediterranean biological products distribution network MEDBIODISTRINET). Iniciativa INTERREG III-B – Unió Europea. R/T.

 • Estudi del sector transformador i distribuïdor de productes ecològics a base de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya.

2004-2005. Consolidación de vínculos técnicos y comerciales entre empresas catalanas y salvadoreñas productoras y procesadoras de plantas medicinales. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). R.

 • Estudi de les possibilitats de comerç exterior de productes medicinals produïts al Salvador.

2002-2004.  Dinamització social i millora tècnica de la Llotja virtual de plantes aromàtiques i medicinals (MERCATPAM). Ruralia Lleida Rural. Iniciativa europea EQUAL. T.

 • Creació d’un web per a fomentar la comercialització de PAM.

2003. Potenciación de las cooperativas ganaderas de mujeres y evaluación de nuevas posibilidades de negocio basadas en la comercialización de productos locales en el Salvador. Finançat per COPCA-Generalitat de Catalunya. R.

 • Estudi de les possibilitats de venda en comerç just de productes artesans elaborats per les comunitats del Salvador.

2003. Anàlisi del comerç exterior de les plantes aromàtiques i medicinals ecològiques a l’engròs a països de la Unió Europea. Vies de comercialització. Marta Rovira. Màster en Comerç i Finances Internacionals. Universitat de Barcelona. PT.

2003. El cluster del sector de les plantes aromàtiques i medicinals a Espanya. Mª Carmen Peroy. Escola Tecnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. Universitat de Lleida. Projecte final de Carrera. PT.

1998. Estudi de comercialització de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. Eva Moré. Escola Tecnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. Universitat de Lleida. Projecte final de Carrera. PT.