Projecte Erasmus+ MAPS for NEETS

Entre el 2022 i el 2024 té lloc el projecte ERASMUS+ Agripreneurship! MAPS for NEETS (MAPS4N) – 2022-2-ES02-KA220-YOU-000102299. L’objectiu general del projecte és desenvolupar el treball innovador dels joves en el camp de l’emprenedoria amb plantes aromàtiques i medicinals (PAM), incloent la digitalització. El projecte està liderat per Formación Academia Barcelona, SL, amb seu a … Read more

Projecte GESTES: Gestió Sostenible Transfronterera d’espècies silvestes als espais naturals POCTEFA

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) participa al projecte GESTES (Gestió sostenible transfronterera d’espècies silvestres als espais naturals POCTEFA), que cerca el foment de la protecció i la biodiversitat per conciliar la preservació de les espècies aromàtiques i medicinals i els espais naturals en els que creixen, amb l’aprofitament comercial de … Read more

Projectes de transferència 2021-2023

2019-2022. INTERREG POCTEFA FoRuO. Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural. http://foruo.eu/ Desenvolupament de sistemes de formació contínua i les competències del territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació en relació a noves produccions de el sector forestal i rural, concretament a la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i de … Read more

Projectes de comercialització 2021-2023

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet. 2022. Organització de la visita de la cooperativa Tzoumakers per intercanviar experiències amb organitzacions catalanes de l’àmbit agroecològic i forestal. 2020-2022. Nous Escenaris de Producció industrial de Planta Aromàtica i Medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya – PAMinCAT El projecte pretén analitzar el comportament de diferents … Read more

Projectes d’aprofitament silvestre 2021-2023

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet. 2022. Organització de la visita de la cooperativa Tzoumakers per intercanviar experiències amb organitzacions catalanes de l’àmbit agroecològic i forestal. 2021-2022. Innovació agroforestal a les muntanyes del Baix: Alternatives productives en el context de canvi climàtic. Finança: AMB-Àrea Metropolitana de Barcelona Participació en … Read more

Projectes de cultiu 2021-2023

2020-2022. Nous Escenaris de Producció industrial de Planta Aromàtica i Medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya El projecte pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d’un conjunt d’espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien cultivar-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya. Les espècies posades a cultiu en aquest projecte son: Melissa officinalis (tarongina), Mentha … Read more

Encàrrecs privats

Empreses a qui hem fet estudis: 2021 AGROFONTASSA, S.L. 2019 Anna Maria Melià 2018 COLL D’ARES BOTANICALS 2014 L’Armengol, SCP. Optimització de l’eficiència del reg i  la fertirrigació en la producció de Melissa officinalis L. a la població de Sagàs (Berguedà). Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament … Read more

Projectes de transferència 2011-2020

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat 2009-2011. Memòria mediterrània de l’ús de les Herbes (projecte HERBAM). Avanza Contenidos – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. T. Disseny i promoció d’un web 2.0 per a recollir informació sobre l’ús tradicional de les PAM i fomentar la comercialització de produccions artesanes. 2011. Difusió dels resultats … Read more

Projectes de comercialització 2011-2020

LLEGENDA R recerca T transferència PT projecte tutorat 2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i medicinals en el Principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra  R/T. Estudi de sortides comercials i possibles productes finals amb Arctostaphyllos uva-ursi, Arnica montana, Artemisia dracunculus, Filipendula ulmaria, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, Mentha pulegium, Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosa canina, Sambucus nigra, Satureja montana, Thymus serpyllum 2009-2011. Memòria … Read more

Projectes d’aprofitament silvestre 2011-2020

LLEGENDA R recerca T transferència PT projecte tutorat 2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T (assaig). Espècies treballades: Origanum vulgare, Satureja montana, Thymus serpyllum, Filipendula ulmaria i Arnica montana. 2011-2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa) Intercanvi d’informació entre els socis sobre la situació de la formació en l’àmbit … Read more