Projectes d’aprofitament silvestre 1997-2010

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T.

 • Espècies treballades: Origanum vulgare, Satureja montana, Thymus serpyllum, Filipendula ulmaria i Arnica montana.

2009. Uso sin abuso: utilización sostenible de los recursos vegetales silvestres como vía para su conservación y para el desarrollo económico de zonas de montaña. Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT), Obra Social Caja Madrid. R/T.

 • Espècie treballada: Arnica montana.

2009. Estudi de viabilitat de producció a la comarca de l’Alt Urgell d’espècies vegetals autòctones amb aplicacions industrials al sector aromàtico-medicinal. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. T.

2006-2009. Prospecció, recol·lecció i conservació de germoplasma, caracterització química, selecció, estudis de propagació i cultiu ecològic, de poblacions silvestres de plantes aromàtiques i medicinals de la flora espanyola. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia e Innovación. R.

 • Espècies treballades: Rosmarinus officinalisSalvia lavandulifolia i Lavandula latifolia.

2005-2009. Seguiment de l’estudi de producció (aprofitament i cultiu) de planta aromàtica i medicinal a la Finca de Bon Repòs. Diputació de Lleida. R/T.

 • Espècies treballades: Satureja montana, Thymus vulgaris i Lavandula angustifolia.

2008. Foment del conreu i transformació de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya. R/T.

 • Espècies treballades: Gentiana lutea, Arnica montana i Pinus sylvestris.

2008. Valorització de la flora remeiera del Parc Natural dels Ports. Diputació de Tarragona, Obra Social “La Caixa”. T.

 • Espècies treballades: Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Santolina chamaecyparissus i Salvia officinalis subsp. lavandulifolia.

2008. Encuentro Argentino-Español de intercambio de experiencias en docencia, investigación y divulgación para la conservación de sistemas agroforestales aprovechados comercialmente por sus productos no maderables. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). T.

2007. Foment del conreu, transformació i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya. R/T.

 • Espècies treballades: Thymus vulgaris i Gentiana lutea.

2006. Ordenación y dinamización de las actividades de producción de plantas aromáticas y medicinales en la región marroquí de Taounate. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) – Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). T.

2004-2006. SILVAPYR 2006 – Acción S6: Mejora de la valorización económica de productos forestales no maderables. GEIE FORESPIR, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Office National des Forêts (ONF), Centre Régional de la Proprieté Forestière de Midi-Pyrénées (CRPF). Programa INTERREG IIIA França-Espanya, Generalitat de Catalunya, DATAR Pyrénées, Conseil Regional Midi-Pyrénées, Region Aquitaine. R/T.

 • Espècies treballades: Gentiana lutea, Arnica montana, Vaccinium myrtillus.

2005. Valorització dels productes secundaris del bosc. Plantes aromàtiques i medicinals. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. R/T.

 • Espècies treballades: Arnica montana, Thymus vulgaris, Satureja montana, Lavandula angustifolia, Gentiana lutea.

2004. Estudi de l’aprofitament de plantes aromàtiques i medicinals i proposta d’activitats lúdiques per a divulgar els seus usos tradicionals a la Finca de Bon Repòs. Diputació de Lleida. R/T.

 • Espècies treballades: Thymus vulgaris i Satureja montana.

2004. Situació actual i estratègies de desenvolupament de la producció de plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries a Catalunya. Unitat de Promoció i Desenvolupament Forestal i Rural de Catalunya. T.

2002. Estudi de viabilitat de l’aprofitament, transformació i comercialització dels recursos forestals no fustaners del terme municipal de Josa i Tuixén. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. T.

2002. Aprofitament i seguiment de les poblacions de Gentiana lutea L. a la Val d’Aran. Gemma Arjó i Rella. PT.

2002. Biologia i fenologia de Gentiana lutea L. a la Cerdanya. Gemma Altarriba i Garcia. PT.

2000. Efecte de l’aprofitament tradicional de Gentiana lutea L. a la Cerdanya. Montserrat Miró Sanahuja. PT.

1999. Efecte de l’aprofitament tradicional d’arrels de Gentiana lutea L. al Pallars Sobirà. Sergi Mulet i Aloras. PT.

1999. Capacitat de regeneració de la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr.) per al seu aprofitament com a planta medicinal. Pilar Ninot Carbasa. PT.

1997-1999. Projecte de demostració de la compatibilitat de l’aprofitament en recol·lecció d’espècies medicinals autòctones amb la seva conservació i la del medi ambient i de la viabilitat del seu cultiu a zones rurals dels Pirineus. Programa Life-Medi Ambient. Unió Europea. R/T.

 • Espècies treballades: Gentiana lutea i Arctostaphylos uva-ursi.