Projecte Interreg SUDOE – ValuePAM

2016-2018. Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM

L’11 d’octubre 2016 va arrencar el projecte ValuePAM, a la seu del beneficiari principal del projecte, l’Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), a Portugal.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), és soci d’aquest projecte, que es va desenvolupar en espais protegits i zones de la Xarxa Natura 2000 a Andalusia, Catalunya, Portugal i França. També integraven el partenariat la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Fundación Espacios Naturales de Andalucía, ANDANATURA, el Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos (CEVRM, Portugal), el Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP, França) i el Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNRPC, França).

El seu objectiu era millorar la gestió, planificació i posada en valor de les PAM i el seu ús com a eina de diversificació econòmica i desenvolupament sostenible dels espais naturals i zones rurals, i transferir els resultats obtinguts a les institucions públiques i privades implicades en la gestió del recurs.

El projecte es va desenvolupar fins el 2018 i va incidir en diferents espais naturals protegits de les regions SUDOE sòcies del projecte: els 24 espais integrats a la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), el Parque Natural do Vale do Guadiana en Bajo Alentejo, el Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes; el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí Moixeró; així com en vàries àrees naturals incloses a la Xarxa Natura 2000.

Per això, el projecte va dur a terme accions de caracterització de les PAM en els espais implicats, així com anàlisis d’espècies, creació de plans de gestió i vàries experiències pilot.

 • En el cas de Catalunya, entre el 2017 i 2018 es va realitzar la caracterització de les PAM en els espais implicats (Gentiana lutea, Jasonia glutinosa), així com anàlisis d’espècies, creació de plans de gestió i una experiència pilot a Catalunya i França per a extrapolar models de gestió de l’aprofitament d’espècies silvestres com ara la genciana (Gentiana lutea).

 • 3a Reunió a Capcir (França), del 12 al 14 de juny 2017. Avaluació de la caracterització d’espècies, cartografia de distribució i metodologia per l’elaboració de plantes de gestió i aprofitament sostenible. Visita a espais d’aprofitament silvestre d’àrnica, genciana i narcís.

 • 4a Reunió del projecte a Mértola (Portugal), de 16-17 gener 2018. Valoració de les activitats de análisis i implementació de projectes pilot, i programació de la difusió de resultats al territori. Visites a Herdade de Vale Covo, en Corte Sines, al Parc Natural Vall del Guadiana; i la fàbrica de primera transformació del CEVRM, soci del projecte, a Castro Verde. Es tracta d’explotacions experimentals de domesticació d’espècies silvestres autòctones de PAM, que tenen el doble objectiu de mantenir la biodiversitat i millorar la rendibilitat comercial d’aquestes espècies, contribuint a l’economia local a través de la valorització comercial d’un recurs autòcton.
Accions de transferència (més informació a cursos i jornades 2018):
 • Jornades de presentació al clúster. Alp i Sort, 7 i 20 de març 2018. Jornada tècnica “Més enllà de la recol·lecció de genciana: perspectives de desenvolupament en zones de muntanya“.
 • Jornada regional de transferència a les institucions públiques. Barcelona, 18 d’abril 2018. Sessió de treball “Valorització de les plantes aromàtiques i medicinals silvestres“.
 • Tallers formatius de transferència als clústers empresarials:
 1. Solsona, 22 de maig 2018. Jornada tècnica “Estrategias de comercio de plantas aromáticas y medicinales autóctonas“.
 2. Ossera, Solsona i Barcelona, 11-13 juny 2018. Trobada del sector de la producció i l’ofici d’herbolari.
 3. Solsona, 19 d’octubre 2018. Jornada tècnica “Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals”.
 • Jornada transnacional de transferència a les institucions públiques: Jornada transnacional de presentació de resultats del projecte VALUEPAM. Sevilla, 30 de novembre 2018

PRINCIPALS RESULTATS DEL PROJECTE VALUEPAM

El grup PAM ha participat principalment en l’elaboració d’aquests documents:

 • Anàlisi comparatiu de la situació actual de les plantes aromàtiques i medicinals a les regions SUDOE sòcies del projecte. CastellàFrancèsPortuguès.
 • Metodologia de Valoració de l’aprofitament silvestre de plantes aromàtiques i medicinals: CastellàFrancèsPortugués.
 • Estudi de la cadena de valor de genciana i té de roca a Catalunya. Castellà
 • Estudi de diversificació de l’ús de genciana i té de roca en altres sectors productius. Castellà.
 • Informe de resultats del debat sobre necessitats d’associacionisme en el sector de les plantes aromàtiques i medicinals. Castellà.
 • Informe de resulats del debat sobre estratègies de comerç de plantes aromàtiques i medicinals autòctones. Castellà.
 • Informe de resultats del debat sobre accions a emprendre al territori per a generar activitat econòmica a partir de la genciana i altres plantes silvestres. Català. Castellà

I ha col·laborat amb el Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénéees (CBNPMP):

 • Recolectar y preservar. Hacia un plan de gestión sostenible de la genciana amarilla en los Pirineos. CastellàFrancès.

Més informació: http://www.valuepam.eu/

ValuePAM és un projecte cofinançat en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del programa Interreg SUDOE (Programa de Cooperació Interreg V-B Europa Sud-occidental).