Projectes d’aprofitament silvestre 2021-2023

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet.

2021-2022. Innovació agroforestal a les muntanyes del Baix: Alternatives productives en el context de canvi climàtic. Finança: AMB-Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Participació en reunions amb tècnics dels municipis de Sant Climent de Llobregat, Torrelles i Vallirana
 • Elaboració de fitxes de presentació d’alternatives productives:
 1. FITXA 3: Recol·lecció silvestre d’espècies aromàtico-medicinals i de verd ornamental
 2. FITXA 4: Cultiu de plantes aromàtiques i medicinals
 3. FITXA 6: Espais i activitats lúdico-divulgatives al voltant de les plantes aromàtico-medicinals

2022-2023. BIOMARKETS. El Solsonès, una mirada als bioproductes. Projecte d’Especialització Competitivitat Territorial (PECT).

 • Objetiu: impulsar el procés de transició cap a un model basat en la bioeconomia a partir dels recursos naturals endògens de lesa comarques com a vector de cohesió social i generador de noves economies productives (cadenes de valor) de valor afegit.
 • Operacions:
 1. IN-BIOXARXA: un nou model en xarxa de bioproductes de muntanya
 2. LAB-CT&BIOMARKET_MEETINGPOINT
2022. Anàlisi química de poblacions silvestres de plantes aromàtiques del Solsonès
 • Productes:
 1. Serveis d’assessorament i transferència tecnològica orientat al sector i als emprenedors
 2. Fitxes de Nous Itineraris productius per introduir plantes aromàtiques i medicinals
 3. Model d’aprovisionament dels recursos endògens de la comarca.
 4. Infraestructura (Lab-Centre de Transformació punter) i un entorn d’Innovació científico-tecnològic (BioMarket_MeetingPoint) per a l’experimentació: equipament d’assecatge, destil·lació i extracció.
 5. Pla de viabilitat per a la introducció de bioproductes en comarques de muntanya.
 6. Serveis d’innovació, desenvolupament i de KTT (transferència tecnològica) al voltant de la infraestructura científica (Lab-Centre de transformació).
 7. Eines informàtiques creades especialment per reforçar l’impacte i la transferència al sector