Catàleg sobre material vegetal d’espècies aromàtico-medicinals amb valor industrial

Catàleg on-line de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals (http://varietats-pam.ctfc.es/). El grup de plantes aromàtiques i medicinals (http://apsb.ctfc.cat/) del Centre de ciència i tecnologia forestal de Catalunya (CTFC: http://www.ctfc.cat/ ha creat un directori que recull principalment varietats orientades a la producció industrial (no les ornamentals) de 196 espècies de PAM.  Aquestes provenen de nou … Read more

Grup de treball EIP-AGRI sobre oportunitats de diversificació de les plantes medicinals

L’associació europea d’innovació agrícola (EIP-AGRI) treballa per fomentar l’agricultura i la silvicultura competitives i sostenibles per “aconseguir més i millor amb menys”. Els EIP-AGRI Focus group són grups temporals d’experts seleccionats que comparteixen un tema específic, comparteixen coneixements i experiència. Cada grup explora solucions pràctiques i innovadores per a problemes o oportunitats en el camp i … Read more

Projecte INTERREG POCTEFA FoRuO

FORMACIÓ PER PROMOURE NOVES OCUPACIONS EN EL SECTOR FORESTAL I RURAL – FoRuO (2019-2022) L’objectiu general del projecte FoRuO és el de promoure el desenvolupament de sistemes de formació contínua i les competències del territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació en relació a noves produccions de el sector forestal i rural, concretament … Read more

Directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya

El 2020 es va crear el primer directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals de Catalunya D’acord amb l’Observatori Forestal Català, l’any 2019 es van registrar a Catalunya un total de 454 ha de cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, principalment de julivert com herba fresca i d’espècies aromàtiques herbàcies diverses destinades bàsicament a l’obtenció d’herba … Read more

Base de dades de maquinària de plantes aromàtiques i medicinals

El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC ha elaborat una base de dades de proveïdors de maquinària i equipaments, amb informació detallada dels models més aptes per al processat de les PAM. La base de dades es consultable a través de l’Observatori Forestal Català (OFC) i es … Read more

Projecte Horizon H2020 – INCREDIBLE –

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet. Participació en la xarxa per a l’anàlisi dels processos productius i comercialització de productes a base de PAM i olis essencials. Assistència a l’Aromatic and Medicinals Plants iNet Scoping Seminar a Tunísia del 27-28 Juny 2018. Organització de l’Aromatic & Medicinal … Read more

Seguiment del sistema agroforestal amb tarongina

2018-2020. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya. Un cop finalitzat el cicle de cultiu amb sàlvia (Salvia officinalis L.) en secà, es va iniciar un nou assaig amb tarongina (Melissa officinalis L.) en regadiu,  com a sistema agroforestal combinat amb producció … Read more

Estudi sobre sistemes agroforestals amb PAM

2011-2017. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya. Assaig a Sagàs (amb la col·laboració de l’Armengol SCP) per a l’obtenció de dades de producció de cultiu mixte de fusta (Juglans regia) i espècies  energètiques (Platanus hispanica) amb pastures i plantes aromatiques (Salvia officinalis). … Read more

Projecte TRUMAP – intercanvi sobre producció de PAM amb Turquia

2016-2018. TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants. Civil Society Dialogue between EU and Turkey – EuropeAid Foment de les relacions entre el sector productiu de Catalunya i les regions turques d’Aegean i Mediterrània, per a intercanvi de coneixement i experiències en la producció de productes forestals no fusters. 15-16 … Read more

Projecte Interreg SUDOE – ValuePAM

2016-2018. Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM L’11 d’octubre 2016 va arrencar el projecte ValuePAM, a la seu del beneficiari principal del projecte, l’Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), a Portugal. El Centre Tecnològic Forestal de … Read more