Directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya

El 2020 es va crear el primer directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals de Catalunya

D’acord amb l’Observatori Forestal Català, l’any 2019 es van registrar a Catalunya un total de 454 ha de cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, principalment de julivert com herba fresca i d’espècies aromàtiques herbàcies diverses destinades bàsicament a l’obtenció d’herba seca.

Per tal de donar relleu a aquest sector, el Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha elaborat una base de dades de la producció actual de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya, creuant dades pròpies i públiques, i fent una enquesta als productors identificats.

En un principi es va recollir informació de 45 emprenedors i empreses, localitzades principalment a la província de Lleida (40 %), seguits de Tarragona (22%), Barcelona (20%) i Girona (18%). La principal producció és el cultiu a l’aire lliure (87%), tot i que també hi ha bastant recol·lecció silvestre (36%), i una gran part elaboren productes finals (58%).

Tots aquests productors agrupen una superfície de 63 ha de cultiu i 40 ha de recol·lecció silvestre. Les principals espècies cultivades són la farigola (Thymus vulgaris), sàlvia (Salvia officinalis), orenga (Origanum vulgare) i romaní (Rosmarinus officinalis), mentre que les que es recol·lecten més són la farigola, romaní, saüc (Sambucus nigra) i herba de Sant Joan (Hypericum perforatum).

38 de les empreses enquestades han volgut formar part del directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals de Catalunya (http://directori-pam.ctfc.cat/), que recull dades detallades de la seva activitat econòmica, així com de les espècies produïdes en cultiu o recol·lecció silvestre i dels productes finals elaborats.

Aquest directori públic permet realitzar cerques combinades per:

 • Nom de l’empresa
 • Comarca
 • Tipus de producció (cultiu protegit, cultiu a l’aire lliure, jardí, recol·lecció silvestre, hort demostratiu)
 • Tècniques de producció (biodinàmica, ecològic, integrat, convencional, permacultura, hidropònic)
 • Equipament disponible (rentador hortícoles, assecador, destil·ladora, extractor, maquinària de processat d’herba seca, obrador, envasadora)
 • Activitat econòmica
 • Espècies produïdes
 • Tipus de matèria primera obtinguda (extracte, herba seca, herba fresca, oli essencial, planta en contenidor, planter)
 • Productes elaborats

I retorna un llistat d’empreses que compleixen la selecció feta.

De cada empresa es pot consultar informació sobre:

 • Dades de contacte de l’empresa
 • Tipus de producció
 • Registres
 • Espècies cultivades o recol·lectades, i matèria primera obtinguda de cadascuna d’elles
 • Activitat realitzada
 • Productes elaborats

La base de dades és oberta, de forma es poden anar introduint noves empreses productores al directori.

Si desitgeu sortir al directori, contacteu a: eva.more@ctfc.cat , tel. 973481752.