Base de dades de maquinària de plantes aromàtiques i medicinals

El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC ha elaborat una base de dades de proveïdors de maquinària i equipaments, amb informació detallada dels models més aptes per al processat de les PAM.

La base de dades es consultable a través de l’Observatori Forestal Català (OFC) i es pot accedir a través de: http://www.observatoriforestal.cat/maquinaria-pam/.

L’espai està organitzat de forma que permet una cerca per tipus d’equipament (assecadors, destil·ladores, extractors, post-collita, processadores d’herba seca i recol·lectores), acotant per escala (de petita a gran) i el tipus de sistema emprat. Un cop seleccionat es carrega una fitxa amb les dades de contacte de l’empresa i les característiques de l’equipament.

Més informació

Per a complementar aquesta informació,es van organitzar diferents jornades demostratives de maquinàries adreçades a agricultors i emprenedors que vulguin dedicar-se al cultiu i/o elaboració de productes a base de PAM:

  • Visita tècnica PATT. Demostració d’assecadors i maquinària de processat de Tarongina. Lluçà i Sagàs, 21/10/2019. Programa. Vídeo
  • Demostració d’equips de processat d’herbes aromàtiques seques. Jornada tècnica en línia PATT. 8 de juny 2020. Programa (vídeo)
  • Demostració de collitadores per a petites produccions de plantes aromàtiques i medicinals (PACK TTI Eazycut). Jornada tècnica en línia PATT.  29 de juny 2020. Programa (vídeo)
  • Demostració de collitadores per a petites produccions de plantes aromàtiques i medicinals (TERRATECK). Jornada tècnica en línia PATT. 30 de junio 2020. Programa (video)
  • Demostració de collita i destil·lació d’aromàtiques a petita escala. Jornada tècnica en línia PATT. 28 de juliol 2020. Programa (vídeo)
  • Obtenció d’extractes vegetals amb ultrasons. Jornada tècnica en línia PATT. 16 de setembre 2020. Programa (vídeo).

Col·lecciona els punts de llibre:

punt llibre 1 punt llibre 2

punt llibre 3 punt llibre 4