Grup de treball EIP-AGRI sobre oportunitats de diversificació de les plantes medicinals

L’associació europea d’innovació agrícola (EIP-AGRI) treballa per fomentar l’agricultura i la silvicultura competitives i sostenibles per “aconseguir més i millor amb menys”.

Els EIP-AGRI Focus group són grups temporals d’experts seleccionats que comparteixen un tema específic, comparteixen coneixements i experiència. Cada grup explora solucions pràctiques i innovadores per a problemes o oportunitats en el camp i s’aprofita en experiència derivada de projectes útils relacionats. Cada grup es reuneix dues vegades i elabora un informe de recomanacions i resultats.

L’Eva Moré del Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del CTFC va participar entre el 2019 i 2020 al focus group 35 “Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products” que tractava sobre com crear oportunitats de diversificació per als agricultors mitjançant cadenes de valor innovadores de productes medicinals i cosmètics a base de plantes.

Aquest grup va reunir recercadors, consultors i productors de diferents països europeus amb l’objectiu de recollir dades, estudis i coneixement al voltant de la demanda de les plantes aromàtiques i medicinals (PAM), identificar cadenes de valor i actors on els productors hi juguessin un paper determinant, valorar la viabilitat econòmica tenint en compte la diversificació d’agricultors i forestals, suggerir models de negoci, identificar futures necessitats de recerca i solucions innovadores.

S’han elaborat diferents articles sobre:

Les principals conclusions es poden consultar a l’informe final

L’Eva Moré va liderar l’article sobre transferència i formació, i ha participat activament en els temes de cadenes de valor, models de negoci, sistemes agroforestals i recol·lecció silvestre.

Més informació