Aprofitament silvestre

L’estudi de l’aprofitament silvestre sostenible de plantes aromàtiques i medicinals s’ha centrat en els següents temes:

  • Estudi de la situació actual de l’aprofitament silvestre de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya.
  • Prospecció i caracterització química de poblacions silvestres d’espècies aromàtico-medicinals dins i fora del territori català.
  • Optimització dels models d’aprofitament silvestre tradicional de diferents espècies aromàtico-medicinals,  per tal de garantir la  supervivència de les poblacions silvestres a llarg termini, mantenir el nivell del recurs natural i minimitzar l’impacte mediambiental de l’activitat recol·lectora.
  • Avaluació de recursos aromàtico-medicinals amb potencial per al seu aprofitament silvestre sostenible.
  • Estudi de les diferents opcions d’ocupació laboral que ofereixen els recursos naturals aromàtico-medicinals lligats a una zona geogràfica amb una població determinada.

Projectes de recol·lecció silvestre