Cursos i Jornades 2018

El mes de març de 2018 s’ha realitzat jornada tècnica “Més enllà de la recol·lecció de genciana: perspectives de desenvolupament en zones de muntanya“, per a difondre els resultats del projecte INTERREG SUDOE ValuePAM

Hi van haver les següents presentacions:

I una taula rodona amb empreses del sector que treballen amb genciana i altres plantes silvestres:

La jornada va finalitzar amb una dinàmica participativa conduïda per Raiels, amb l’obtjectiu de respondre a la pregunta: “Què podem fer per promoure una aprofitament sostenible de la genciana i altres plantes silvestres?

  • El 18 d’abril 2018 va tenir lloc la sessió de treball “Valorització de les plantes aromàtiques i medicinals silvestres“, a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (DARP), a Barcelona, dirigida a tècnics de l’àmbit forestal i de conservació del medi. Es van presentar els treballs realitzats pel grup PAM del CTFC i pels socis francesos del projecte INTERREG SUDOE ValuePAM (CNBPNP i PNRPC), tot valorant la situació de les poblacions de genciana i fent propostes de gestió del seu aprofitament.
  • Jornada del Pla Anual de Transferencia Tecnològica “Estrategias de comercio de plantas aromáticas y medicinales autóctonas“. Projecte INTERREG SUDOE ValuePAM. Solsona, 22 de maig 2018. Veure Programa.
Hi van haver les següents presentacions:
  • Jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica. Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals. Projecte INTERREG SUDOE ValuePAM. Solsona, 19 d’octubre 2018. Veure programa.
Es va organitzar la jornada en els següents blocs i presentacions d’associacions i grups de treball:
Economia: organització de la producció, transformació i venda de plantes.

Conservació: protecció i valorització de les plantes autòctones.

Etnobotànica: recuperació del coneixement de l’ús tradicional

Consum: promoció de la utilització de les plantes

Eines i estratègies per a fer front a les necessitats del sectorEines i estratègies per a fer front a les necessitats del sector
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter