Guia Legal PAM – Marc regulatori per a la producció a petita escala de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals

En l’actualitat la major part dels productors i de les productores de Catalunya que cultiven i/o recol·lecten plantes aromàtiques i medicinals complementen l’activitat agroforestal amb la transformació de les matèries primeres i la fabricació de productes finals per a la venda directa al consumidor final, amb l’objectiu de rendibilitzar l’activitat econòmica, ja que la majoria són petites explotacions, sobretot en zones de muntanya, que produeixen massa poca quantitat per a vendre a l’engròs. Ara bé, l’aventura de fabricar i comercialitzar productes elaborats pot ser un maldecap si no es coneix bé el laberint de reglamentacions que regulen aquestes activitats.

En el marc del projecte BIORMARKETS s’ha elaborat la publicació “Marc Regulatori per a la Producció a Petita Escala de Productes a base de Plantes Aromàtiques i Medicinals” per intentar donar resposta a aquesta part essencial per a emprendre un negoci en aquest sector.

Aquesta publicació pretén presentar, d’una forma més o menys ordenada i intel·ligible, les diferents legislacions i tràmits en l’àmbit dels principals productes que poden elaborar els productors i/o petits artesans en els sectors de l’alimentació, medicina i cosmètica.

La guia ha estat editada pel Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, elaborada gràcies al coneixement d’expertes en aquestes matèries, i està dividida en 3 blocs:

  • PRODUCTES ALIMENTARIS: Marta Quintana i Medina, Llicenciada en dret, advocada especialitzada en dret alimentari. Amb la col·laboració de: Ramon Cortasa, Enginyer Tècnic Agrícola, consultor agroalimentari.
  • PRODUCTES FITOTERÀPICS : Anna Galera Serrán, Farmacèutica comunitària, Biòloga especialitzada en fitoteràpia.
  • PRODUCTES COSMÈTICS: Núria Gavaldà i Mestre, Màster en indústria cosmètica, experta universitària en expedient d’informació i avaluació de la seguretat de productes cosmètics.
    Amb la col·laboració de: Ariadna Sans, enginyera química, copropietària i directora tècnica d’Agalla SCP.

El primer bloc desglossa les responsabilitats, obligacions i tràmits de les empreses que volen elaborar i vendre productes alimentaris, començant per aspectes generals i centrant-se en els particulars dels elaborats a base de plantes aromàtiques, tot indicant també què cal tenir en compte per a realitzar una transformació primària (assecatge i/o destil·lació).

El segon bloc, sobre productes fitoteràpics, es divideix en tres capítols, desgranant les diferències entre medicaments a base de plantes, productes sanitaris i complements alimentaris.

I finalment el tercer bloc, desplega els productes cosmètics, començant per un capítol introductori sobre nocions de normativa cosmètica, per saber quins tipus de cosmètics existeixen, com obrir un laboratori cosmètic i com poder començar a fabricar i posar al mercat aquests productes. El segon capítol aprofundeix en la fabricació dels fitoextractes, ja siguin com a cosmètics o bé com a matèries primeres cosmètiques. A l’annex, també s’apunten altres productes relacionats, regulats per altres normatives: Detergents, netejadors i ambientadors; Biocides; i Productes de cura personal.

Esperem que aquesta guia, fruit del projecte PECT BIOMARKETS, pugui orientar a tots aquells emprenedors i emprenedores que volen iniciar una empresa o bé consolidar els seus projectes relacionats amb el món de les plantes aromàtiques i medicinals.

La bioeconomia com a motor de canvi i model de transformació territorial. Nou coneixement, Innovació, Transferència i Impacte a partir dels recursos naturals endògens del Solsonès. Operació 2. In-BIOXARXA: Nou Model en xarxa de bioproductes de muntanya.

Aquest projecte està cofinançat per la Generalitat de Catalunya mitjançant convocatòria del cofinançament als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT amb un ajut de111.124,24 €.