Libres i monografies

  • MORÉ, E.; CRISTÓBAL, R.; FANLO, M.; MELERO, R., 2007 Alternatives productives en l’àmbit agrari: guia de producció de plantes aromàtiques i medicinals. Ed. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. pp 180, ISBN 978-84-690-4342-4.

  • Butlletí ACPPAM. 2001-2008. Edició del Butlletí de l’Associació Catalana de Productors de Plantes Aromàtiques i Medicinals.