Projectes de comercialització 2011-2020

LLEGENDA R recerca T transferència PT projecte tutorat

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i medicinals en el Principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra  R/T.

 • Estudi de sortides comercials i possibles productes finals amb Arctostaphyllos uva-ursi, Arnica montana, Artemisia dracunculus, Filipendula ulmaria, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, Mentha pulegium, Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosa canina, Sambucus nigra, Satureja montana, Thymus serpyllum

2009-2011. Memòria mediterrània de l’ús de les Herbes (projecte HERBAM). Avanza Contenidos – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. T.

 • Disseny i promoció d’un web 2.0 per a recollir informació sobre l’ús tradicional de les PAM i fomentar la comercialització de produccions artesanes.

2011. Proposta de producció de plantes aromàtiques i medicinals i productes comercials. Consorci del Lluçanès, Cooperativa Sambucus. R (estudi).

 • Cultiu i elaboració de productes.

2011. Difusió dels resultats per les activitats amb plantes aromàtiques i medicinals (Itineraris Pams). Generalitat de Catalunya. T (web)

2011-2012. RedFor. Xarxa forestal de desenvolupament rural. Projecte pilot en el marc de la Xarxa Rural Nacional. Finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient i pel FEADER. Desenvolupat per COSE (Confederació d’Organitzacions  de Silvicultors d’Espanya). Col·labora CTFC. R (estudi).

 • Estudi de potencialitats econòmiques de plantes aromàtiques i medicinals silvestres a Espanya.
 1. Dades de distribució del recurs natural, estimació de la recol·lecció silvestre, dades del sector productiu. DOC: Evaluación de los recursos forestales por CCAA. Identificación de prácticas adecuadas.
 2. Cadena de valor, mercats, noves demandes, productes potencials: Plantes medicinals (infusions medicinals, fitomedicaments), plantes aromàtiques (infusions alimentàries, condiments, licors), extractes i olis essencials (fitomedicaments, cosmètics, perfums). DOC: -Planificación de la producción de productos forestales para adecuarlos a la demanda -Catálogo de nuevos productos forestales y mejoras tecnológicas de los existentes

2011-2013. Forest Plant Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa). Documents (en anglès)

2013. Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals del territori a través de millores en processos productius: cultiu intensiu de safrà – Projecte InnovActiva. Impuls i innovació rural Conca de Barberà-Priorat. Finançat pel Dep. de Treball-Generalitat de Catalunya. R (assaig demostratiu). Més info

2016-2018. TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants. Civil Society Dialogue between EU and Turkey – EuropeAid

 • Foment de les relacions entre el sector productiu de Catalunya i les regions turques d’Aegean i Mediterrània, per a intercanvi de coneixement i experiències en la producció de productes forestals no fusters.
 • Documents: Diagnosi del sector PAM (en anglès). Directori de negocis PAM a Espanya

2016-2018. HERBS 4 YOUTH – Herbal initiative for Youth to bridge the Ocean. Erasmus+ Capacity building.

2017-2021. “Enhancing CSO’s capacities to contribute to forest governance and sustainable growth in the Hyrcanian Mixed Forests eco-region”. EuropeAid project with Iran (EuropeAid/151334/DH/ACT/IR).

 • Participació en l’avaluació de plantes aromàtiques i medicinals silvestres a la regió nord de l’Iran (Mazandaran) i anàlisi de possibles activitats econòmiques per afavorir el desenvolupament rural. Contacte: Eva Moré (eva.more@ctfc.cat).

2017-2019. The Amur Coalition for Participatory Governance over Natural Resources. EuropeAid project with Russia. ENHANCE CSOS’ CONTRIBUTIONS TO GOVERNANCE AND DEVELOPMENT PROCESSES – Country Based Support Scheme for Russia (EuropeAid/150069/DH/ACT/RU).

 • Participació en l’anàlisi de l’aprofitament silvestre de plantes medicinals a la regió de Primorsky (Russia oriental) y possibilitats de desenvolupament d’activiats econòmiques. Visita a empreses i punts de venda de productes a base de plantes medicinals a Moscou. ontacte: Eva Moré (eva.more@ctfc.cat).

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet.

2019-2020. EIP-AGRI Focus Group 35 «Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products»

Més informació: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/diversification-opportunities-through-plant-based

2020. Directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. DARP, Generalitat de Catalunya

2020-2022. Nous Escenaris de Producció industrial de Planta Aromàtica i Medicinal als sistemes agraris tradicionals de CatalunyaPAMinCAT

 • El projecte pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d’un conjunt d’espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien cultivar-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya.
 • Valoració de les sortides comercials: https://pamincat.ctfc.cat/resultats/informe-de-mercat/