Projectes de transferència 2021-2023

2019-2022. INTERREG POCTEFA FoRuO. Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural. http://foruo.eu/

  • Desenvolupament de sistemes de formació contínua i les competències del territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació en relació a noves produccions de el sector forestal i rural, concretament a la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i de petits fruits (PF).
  • Creació d’un observatori transfronterer i una xarxa de col·laboració per al desenvolupament de mòduls formatius, per obtenir una nova oferta formativa transfronterera amb certificació professional.

Més informació: https://foruo.eu/ca/