Projectes de transferència 2011-2020

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2009-2011. Memòria mediterrània de l’ús de les Herbes (projecte HERBAM). Avanza Contenidos – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. T.

 • Disseny i promoció d’un web 2.0 per a recollir informació sobre l’ús tradicional de les PAM i fomentar la comercialització de produccions artesanes.

2011. Difusió dels resultats per les activitats amb plantes aromàtiques i medicinals (Itineraris Pams). Generalitat de Catalunya. T (web)

2011-2012. El racó de les plantes útils. Diputació de Lleida. T

 • Infusions en temps de crisi. Tallers sobre l’aprofitament domèstic de plantes aromàtiques i medicinals i tast de qualitat d’infusions, realitzat en 8 poblacions de la província de Lleida.
 • El jardí dels sentits. Disseny d’un jardí temàtic amb plantes aromàtiques amb la col·laboració de l’Associació pro-minusvàl·lids de Solsona i Comarca (AMISOL).

2011-2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa)

 • Intercanvi d’informació entre els socis sobre la situació de la formació en l’àmbit de la recol·lecció silvestre de productes secundaris del bosc (plantes, bolets, fruits, etc.)

Més informació: https://plantwild.wordpress.com/

2015-2016. Assessorament tècnic a la producció agroforestal de plantes aromàtiques i medicinals. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 • Servei d’atenció a demandes de informació sobre aspectes empresarials, agronòmics i forestals de la producció de plantes aromàtiques i medicinals. Entre el mes de desembre 2014 i novembre 2015, es van realitzar 152 assessoraments  a 120 persones diferents.

2014-2016. HERBARTIS – Adult Training on Handicraft Production of Medicinal and Aromatic Plants (2015-1-ES01-KA204-015718) – programa Erasmus+ 2014-2020. Acció clau KA2 “associacions estratègiques en formació per adults”.

 • Directrius de metodologies de formació i recomanacions polítiques per al reconeixement de la qualificació de la producció artesanal a base d’herbes (llibre i informes).
 • Pla d’estudis d’un curs mixte sobre producció d’herbes artesanals
 • Materials de formació sobre la producció d’herbes artesanals (textos del curs, vídeos de formació, actes de seminaris, informes d’empreses d’herbes, conclusions de xarxes).

Més informació: https://herbartis.wordpress.com/

2016-2018. HERBS 4 YOUTH – Herbal initiative for Youth to bridge the Ocean. Erasmus+ Capacity building.

 • Identificació de tipus de formació no formal en el camp del cultiu i processat de plantes aromàtiques i medicinals, per a millorar l’accés al treball dels joves en països d’Amèrica central (Costa Rica, Jamaica, Brasil).
 • Desenvolupament de materials formatius, i testat i implementació d’activitats de formació: – Herbatlas Llibre i manuals

2016-2018. TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants. Civil Society Dialogue between EU and Turkey – EuropeAid

2015-2016. Itineraris forestals terapèutics. Diputació de Lleida

 • Implementació de 2 itineraris forestals a les comarques del Solsonès i l’Alt Urgell, junta amb l’entitat Acció Natura, per a tirar endavant una xarxa de boscos terapèutics on implementar “banys de bosc”.
 • Realització de sortides amb personal sanitari, empreses i associacions de salut i de natura per a avaluar els itineraris i la realització de banys de bosc.

Veure vídeo sortida

2019-2020. Demostració d’innovació en equipaments i maquinària per al processat de plantes aromàtiques i medicinals. Finançat per: Activitat de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 1. Visita tècnica PATT. Demostració d’assecadors i maquinària de processat de Tarongina. Lluçà i Sagàs, 21/10/2019. Programa. Vídeo
 2. Demostració d’equips de processat d’herbes aromàtiques seques. Jornada tècnica en línia PATT. 8 de juny 2020. Programa (vídeo)
 3. Demostració de collitadores per a petites produccions de plantes aromàtiques i medicinals (PACK TTI Eazycut). Jornada tècnica en línia PATT.  29 de juny 2020. Programa (vídeo)
 4. Demostració de collitadores per a petites produccions de plantes aromàtiques i medicinals (TERRATECK). Jornada tècnica en línia PATT. 30 de junio 2020. Programa (video)
 5. Demostració de collita i destil·lació d’aromàtiques a petita escala. Jornada tècnica en línia PATT. 28 de juliol 2020. Programa (vídeo)
 6. Obtenció d’extractes vegetals amb ultrasons. Jornada tècnica en línia PATT. 16 de setembre 2020. Programa (vídeo).

2020. Directori de productors de plantes aromàtiques i medicinals de Catalunya. Finançat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya.

2019-2020. Catàleg sobre material vegetal d’espècies aromàtico-medicinals amb valor industrial. Finançat per: Activitat de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació).

2019-2020. EIP-AGRI Focus Group 35 «Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products»

 • L’Eva Moré va participar en aquest grup temporal d’experts seleccionats per compartir informació sobre com crear oportunitats de diversificació per als agricultors mitjançant cadenes de valor innovadores de productes medicinals i cosmètics a base de plantes, liderant l’article sobre transferència i formació i participant activament en els temes de cadenes de valor, models de negoci, sistemes agroforestals i recol·lecció silvestre.
 • MP8. Transferència del coneixement i formació.

Més informació: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/diversification-opportunities-through-plant-based

2019-2022. INTERREG POCTEFA FoRuO. Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural. http://foruo.eu/

 • Desenvolupament de sistemes de formació contínua i les competències del territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació en relació a noves produccions de el sector forestal i rural, concretament a la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i de petits fruits (PF).
 • Creació d’un observatori transfronterer i una xarxa de col·laboració per al desenvolupament de mòduls formatius, per obtenir una nova oferta formativa transfronterera amb certificació professional.

Més informació: https://foruo.eu/ca/