Encàrrecs privats

Empreses a qui hem fet estudis:

2021

  • AGROFONTASSA, S.L.

2019

Diagnosis dels productes forestals no fusters de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni
  • Anna Maria Melià

2018

2014

Plantejament del projecte de producció de llavors d’espècies aromàtico-medicinals silvestres  autòctones caracteritzades químicament. Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM)
  • L’Armengol, SCP.

Optimització de l’eficiència del reg i  la fertirrigació en la producció de Melissa officinalis L. a la població de Sagàs (Berguedà). Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM).