Cursos i Jornades 2018

El mes de març de 2018 s’ha realitzat jornada tècnica “Més enllà de la recol·lecció de genciana: perspectives de desenvolupament en zones de muntanya“, per a difondre els resultats del projecte INTERREG SUDOE ValuePAM

Hi van haver les següents presentacions:

I una taula rodona amb empreses del sector que treballen amb genciana i altres plantes silvestres:

La jornada va finalitzar amb una dinàmica participativa conduïda per Raiels, amb l’obtjectiu de respondre a la pregunta: “Què podem fer per promoure una aprofitament sostenible de la genciana i altres plantes silvestres?

_________________________________________________________________________

  • El 18 d’abril 2018 va tenir lloc la sessió de treball “Valorització de les plantes aromàtiques i medicinals silvestres“, a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (DARP), a Barcelona, dirigida a tècnics de l’àmbit forestal i de conservació del medi. Es van presentar els treballs realitzats pel grup PAM del CTFC i pels socis francesos del projecte INTERREG SUDOE ValuePAM (CNBPNP i PNRPC), tot valorant la situació de les poblacions de genciana i fent propostes de gestió del seu aprofitament.
_________________________________________________________________________
  • Jornada del Pla Anual de Transferencia Tecnològica “Estrategias de comercio de plantas aromáticas y medicinales autóctonas“. Projecte INTERREG SUDOE ValuePAM. Solsona, 22 de maig 2018. Veure Programa.
Hi van haver les següents presentacions:
Finalment es va realitzar un taller de treball sobre la valorització de recursos silvestres. Conclusions.
____________________________________________________________________

  • Presentació del projecte VALUEPAM a Arç, diada de fruits i herbes oblidades de Catalunya. Prullans, 22 de setembre 2018. Contacte: Roser.cristobal@ctfc.cat.
__________________________________________________________________
  • Jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica. Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals. Projecte INTERREG SUDOE ValuePAM. Solsona, 19 d’octubre 2018. Veure programa.
Es va organitzar la jornada en els següents blocs i presentacions d’associacions i grups de treball:
Economia: organització de la producció, transformació i venda de plantes.

Conservació: protecció i valorització de les plantes autòctones.

Etnobotànica: recuperació del coneixement de l’ús tradicional

Consum: promoció de la utilització de les plantes

Eines i estratègies per a fer front a les necessitats del sector

_______________________________________________________________________

  • Jornada transnacional de presentació de resultats del projecte VALUEPAM. Sevilla, 30 de novembre 2018

La Roser Cristóbal, del grup de plantes aromàtiques i medicinals del CTFC, va presentar els resultats obtinguts durant els 2 anys de projecte, en el marc de l’avaluació de recursos silvestres (principalment Gentiana lutea), conjuntament amb els socis francesos del Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) i el Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNRPC). Programa.

Presentació Principals resultats del projecte VALUEPAM a Catalunya.

Eines i estratègies per a fer front a les necessitats del sector

__________________________________________________________________


  • International Workshop of Medicinal and Aromatic Plants. Sevilla, 28-30 novembre 2018.
El Grup PAM del CTFC va organitzar aquest esdeveniment, com a taller de treball de l’Aromatic and Medicinal Plants iNet del projecte INCREDIBLE.
El programa constava de 2 visites a empreses relacionades amb la destil·lació de plantes aromàtiques, una sessió de conferències (certificació de productes silvestres, protocol de Nagoya i metodologies per l’avaluació de recursos silvestres) i una sessió de tallers de treball (eines per la comercializació de PAM silvestres; associacionisme i organització de la recol·lecció silvestre de plantes; accions per la valorització de recursos silvestres).