Courses and seminars 2014

LEGEND: OA organized activity IC invited communication OC oral communication

  • Moré, E. Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals (Collection of aromatic and medicinal plants). Master class in the Agriculture VET School of the Solsonès. Olius, 7th February 2014. IC
  • Moré, E. Elements abiòtics, biòtics i antròpics. Introducció a la botànica i a les plantes medicinals (Abiotic, biotic and anthropogenic elements. Introduction to botany and medicinal plants). Curs d’interpretació i educació ambiental (Course of interpretation and environmental education). CTFC. Solsona, 28th March de 2014. IC

  • Moré, E. Els punts clau de la producció de plantes aromàtiques i medicinals: mercat, cultiu i transformació de matèria primera (The key points of medicinal and aromatic plants production: market, cultivation and processing of raw material). Jornada tècnica de laPATT, Producció de plantes aromàtiques i medicinals: del cultiu a la venda (Technical seminar of Anual Plan of Technological Transfer: Production of aromatic and medicinal plants: from cultivation to trade). Cervera, 17 de mayo de 2014. AO.

  • Moré, E. Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals: viabilitat econòmica i mediambiental (Wild collection of medicinal and aromatic plants: economic and environmental viability). Jornada tècnica del PATT, Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals: tècniques sostenibles i normatives aplicables. (Technical seminar of Anual Plan of Technological Transfer: Wild collection of medicinal and aromatic plants: sustainable techniques and applied stadards). Tuixent, 30 th May 2014. IO
  • Moré, E. Canales de comercialización de cosechas ecológicas de plantas aromáticas y medicinales (Marketing channels of organic harvest of medicinal and aromatic plants). Curso on-line: producción ecológica de plantas aromáticas y medicinales (On-line cours: organic production of medicinal and aromatic plants). Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). 24th June- 29th July 2014.
  • Moré, E., Garnatje, T., Rigat, R., Vallès, J. Un receptari medicinal del Ripollès de principis del segle XX. Edició crítica i comentaris (Medicinal recipe book of the Ripollès county in early 20th century. Critical edition and comments).VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana (VII Seminar on Ethnobotany in Catalan language). Llívia, 4-6th July 2014. OC.
  • Melero, R. Opcions productives d’un recurs escàs: Arnica montana” (Productive options of a limited resource: Arnica montana). Jornada tècnica PATT, El cultiu d’àrnica i altres plantes medicinals (Technical seminar of Anual Plan of Technological Transfer, the cultivation of arnica and other medicinal plants). Boí, 7 th July 2014. IC.
  • Cristóbal, R. El conreu del safrà (Saffron cultivation). Jornada tècnica PATT, La producció del safrà a Catalunya (Technical seminar of Anual Plan of Technological Transfer, the saffron production in Catalonia). Belltall, 2nd August 2014. IC.