Cursos i jornades 2013

LLEGENDA: AO activitat organitzada CC comunicació convidada CO comunicació oral

  • E.Moré. La producció de plantes aromàtiques i medicinals per a la se va venda en fresc i en sec. Altres alternatives a l’horticultura: Plantes aromàtiques. Jornada tècnica del Pla Anual de Trasferència Tecnològica (DAAM). Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 27 de febrer 2013. CC. Més informació
  • E. Moré. Estado de la cuestión desde la perspectiva de la investigación. Taller: Necesidades de formación en el cultivo y elaboración ecológica de plantas aromáticas y medicinales. Proyecto Herbal.Mednet (Leonardo da Vinci). Catarroja (València), 7 de març de 2013. CC
  • E.Moré. La collita de plantes aromàtiques i medicinals. Bones pràctiques i maquinària / L’assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Factors de control i tipus d’assecadors. Aspectes tècnics de la collita i assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada tècnica de referència del Pla Anual de Trasferència Tecnològica (DAAM). Solsona (Lleida), 22 de març 2013. AO. Més informació

  • E.Moré. Presentació de l’assaig de cultiu mixtes de sàlvia amb conreu d’espècies arbòries per a fusta (Juglans x hybrida) i per a energia (Platanus hispanica). Visita a una explotació de cultiu industrial de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada de camp del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Sagàs (Barcelona), 12 d’abril 2013. AO. Més informació
  • E.Moré. Producció i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Marçà (Tarragona), 3 de maig 2013. CC. Més informació

  • Visita a una explotació artesana ecològica de plantes aromàtiques i medicinals. Sant Pere de Torelló (Barcelona). 22 de maig 2013. AO. Més informació

  • E.Moré. Cultiu, transformació i comercialització de l’espígol. Opcions productives del cultiu de l’espígol. Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Viver i Serrateix, 18 de juliol de 2013. AO. Més informació.

  • E. Moré. Cultivo de plantas medicinales en Cataluña. Moldelos de producción (industrial-artesana) y salidas comerciales. As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas terras do miño e os ancares lucenses. Lugo, 30 de juliol de 2013. CC.
  • E. Moré. Plantes aromàtiques i medicinals. Curs d’aprofitaments forestals. Innovació i desenvolupament del CatCentral. Agència de Desenvolupament del Berguedà, Consorci del Moianès i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Sessió per skype. Solsona, 24 d’octubre 2013. CC.

  • E.Moré. Gestió agroforestal. Aprofitament de béns secundaris del bosc. Dinamització local i patrimoni natural. Node Garraf. Vilanova i la Geltrú, 17 de desembre 2013. CO.