Cursos i jornades 2014

LLEGENDA: AO activitat organitzada CC comunicació convidada CO comunicació oral

  • Moré, E. Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals. Classe magistral a l’Escola de Capacitació Agrària del Solsonès. Olius, 7 de febrer 2014. CC
  • Moré, E. Elements abiòtics, biòtics i antròpics. Introducció a la botànica i a les plantes medicinals. Curs d’interpretació i educació ambiental. CTFC. Solsona, 28 de març de 2014. CC.