Courses et journées 2013

LEGENDE: AO activité organisée CI comunication invitée CO communication orale

  • E.Moré. La producció de plantes aromàtiques i medicinals per a la se va venda en fresc i en sec. Altres alternatives a l’horticultura: Plantes aromàtiques (La production des plantes aromatiques et médicinales pour sa vente en frais et en sec. Autres alternatives a l’horticulture: Plantes aromatiques). Journée technique du Plan Annuel de Transfert Technologique (DAAM). Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 27 de février 2013. CI. Plus d’info.
  • E. Moré. Estado de la cuestión desde la perspectiva de la investigación. Taller: Necesidades de formación en el cultivo y elaboración ecológica de plantas aromáticas y medicinales (État de la question du point de vue de la recherche. Atelier: Les besoins de formation dans l’agriculture biologique et la transformation des plantes aromatiques et médicinales). Projet Herbal.Mednet (Leonardo da Vinci). Catarroja (València), 7 de mars de 2013. CI
  • E.Moré. La collita de plantes aromàtiques i medicinals. Bones pràctiques i maquinària / L’assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Factors de control i tipus d’assecadors. Aspectes tècnics de la collita i assecat de plantes aromàtiques i medicinals. (La récolte des plantes médicinales et aromatiques. Bonnes pratiques et de l’équipement / séchage des plantes médicinales et aromatiques. Facteurs de contrôle et de types de séchoirs. Les aspects techniques de récolte et le séchage des plantes médicinales et aromatiques). Journée technique du Plan Annuel de Transfert Technologique (DAAM). Solsona (Lleida), 22 de mars 2013. AO. Plus d’info.

  • E.Moré. Presentació de l’assaig de cultiu mixtes de sàlvia amb conreu d’espècies arbòries per a fusta (Juglans x hybrida) i per a energia (Platanus hispanica). Visita a una explotació de cultiu industrial de plantes aromàtiques i medicinals. (Presentation de l’essai de culture mixte de sauge avec culture d’arbres pour bois (Juglans x hybrida) et pour énergie (Platanus hispanica). Visite a une exploitation de culture industriel de plantes aromatiques et médicinales). Journée de champ du Plan Annuel de Transfert Technologique (DAAM). Sagàs (Barcelona), 12 d’avril de 2013. AO. Plus d’info.
  • E.Moré. Producció i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals (Production et commercialisation de plantes aromatiques et médicinales). Journée technique du Plan Annuel de Transfert Technologique (DAAM). Marçà (Tarragona), 3 de mai de 2013. CI. Plus d’info.

  • Visita a una explotació artesana ecològica de plantes aromàtiques i medicinals (Visite a une exploitation artisan biologique de plantes aromatiques et médicinales). Journée de champ du Plan Annuel de Transfert Technologique (DAAM). Sant Pere de Torelló (Barcelona). 22 de mai de 2013. AO. Plus d’info.

  • E.Moré. Cultiu, transformació i comercialització de l’espígol. Opcions productives del cultiu de l’espígol (Culture, transformation et commercialisation de la lavande. Options productives de la culture de lavande). Journée Tecnique du Plan Annuel de Transfert Technologique (DAAM). (DAAM). Viver i Serrateix (Barcelona), 18 de juillet de 2013. AO. Plus d’info.

  • E. Moré. Cultivo de plantas medicinales en Cataluña. Moldelos de producción (industrial-artesana) y salidas comerciales. As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas terras do miño e os ancares lucenses. (Culture de plantes médicinales en Catalonge. Modèles de production (industriel-artisan). Les plantes médicinales dans le dévelopement durable des réserves Terras do Miño et Os Ancares Lucenses). Lugo, 30 de juillet de 2013. CI.
  • E. Moré. Plantes aromàtiques i medicinals. Curs d’aprofitaments forestals. Innovació i desenvolupament del CatCentral (Plantes aromatiques et médicinales. Course d’usages forestiers. Innovation et dévelopement du CatCentral). Agència de Desenvolupament del Berguedà, Consorci del Moianès i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Sesión por skype. Solsona, 24 de octubre 2013. CI.
  • E.Moré. Gestió agroforestal. Aprofitament de béns secundaris del bosc. Dinamització local i patrimoni natural (Management agroforestier. Usage des produits secondaires de la forêt. Dynamisation local et patrimoine naturel). Node Garraf. Vilanova i la Geltrú, 17 de diciembre 2013. CI.