Projectes de cultiu 2016

2011-2016. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya_ADDENDA.

  • Cinquè any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter