Estudi sobre sistemes agroforestals amb PAM

2011-2017. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya.

Assaig a Sagàs (amb la col·laboració de l’Armengol SCP) per a l’obtenció de dades de producció de cultiu mixte de fusta (Juglans regia) i espècies  energètiques (Platanus hispanica) amb pastures i plantes aromatiques (Salvia officinalis).

2012

  • Plantació.
  • Primer any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).

2013

  • Segon any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).

2014

  • Tercer any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).

2015

  • Quart any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).

2016

  • Cinquè any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).

2017

  • Sisè i darrer any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida ).
  • Al final es va desestimar el seguiment de dades del bloc de Platanus hispanicus per la seva alta mortalitat.
  • Obtenció de resultats finals i avaluació econòmica.

2018

  • Elaboració d’un informe dels 6 anys de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanicus). Col·laboració en la redacció d’un Dossier tècnic del RURALCAT sobre sistemes agroforestals.