Courses and seminars 2019

LEGEND: OA organized activity IC invited communication OC oral communication

  • Moré, E. Opciones productivas y salidas comerciales de las plantas aromáticas y medicinales. Modelos empresariales (Productive options and commercial outputs of medicinal and aromatic plants. Entrepreneurial models). Jornada “Cultivo de plantas aromáticas y medicinales”.Seminar “Medicinal and Aromatic Plants Cultivation”. Finca La Grajera, Logroño (La Rioja), 16th September 2019. IC.

  • Demostració d’assecadors i maquinària de processat de tarongina (Demonstration of dryers and processing equipment of melissa). Tehcnical visit. Demonstrative activity “Demonstration of innovation in equipments and processing machinery for medicinal and aromatic plants”, operation 01.02.01 of PDR of Catalonia 2014-2020. Lluçà and Sagàs, 21st October 2019. OA.

  • Curs cultiu intensiu i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals (Intensive cultivation and marketing of medicinal and aromatic plants). Escola Agrària d’Alfarràs (Lleida), 25-30th November 2019. OC
  1. Cristóbal, C. Producció, implantació, maneig i costos d’explotació. Transformació de PAM: obtenció d’olis essencials (Production, implementation, management and operating costs. Processing of MAPs: obtaining of essential oils). 25/11/2019
  2. Moré, E. Transformació de PAM: obtenció de planta seca. Comercialització i mercat de PAM (Processing of MAPs: obtaining of dry plant. Marketing and market of MAPs). 26/11/2019
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter