Courses and seminars 2019

LEGEND: OA organized activity IC invited communication OC oral communication

  • Moré, E. Opciones productivas y salidas comerciales de las plantas aromáticas y medicinales. Modelos empresariales (Productive options and commercial outputs of medicinal and aromatic plants. Entrepreneurial models). Jornada “Cultivo de plantas aromáticas y medicinales”.Seminar “Medicinal and Aromatic Plants Cultivation”. Finca La Grajera, Logroño (La Rioja), 16 de septiembre 2019. IC.

  • Curs cultiu intensiu i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals (Intensive cultivation and marketing of medicinal and aromatic plants). Escola Agrària d’Alfarràs (Lleida), 25-30th November 2019. OC
  1. Cristóbal, C. Producció, implantació, maneig i costos d’explotació. Transformació de PAM: obtenció d’olis essencials (Production, implementation, management and operating costs. Processing of MAPs: obtaining of essential oils). 25/11/2019
  2. Moré, E. Transformació de PAM: obtenció de planta seca. Comercialització i mercat de PAM (Processing of MAPs: obtaining of dry plant. Marketing and market of MAPs). 26/11/2019
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter