Cours et séminaires 2019

LLEGENDA: AO activité organisée CI communication invitée CO commuication oral

  • Moré, E. Opciones productivas y salidas comerciales de las plantas aromáticas y medicinales. Modelos empresariales (Options de production et débouchés commerciaux de plantes aromatiques et médicinales. Modèles d’affaires). Jornada « Cultivo de plantas aromáticas y medicinales ».(Journée « Culture de plantes aromatiques et médicinales »). Finca La Grajera, Logroño (La Rioja), 16 de septiembre 2019. CI

  • Demostració d’assecadors i maquinària de processat de tarongina (Demonstration de séchoirs et machinerie de transformation de la mélisse). Visite technique. Activité démonstrative « Demonstration d’innovation en équipements et machineries de transformation de plantes aromatiques et médicinales”, operation 01.02.01 du PDR de Catalogne 2014-2020. Lluçà et Sagàs, 21 d’octubre 2019.

  • Curs cultiu intensiu i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals (Cours de Culture intensive et commercialisation de plantes à parfum, aromatiques et médicinales). Escola Agrària d’Alfarràs (Lleida), 25-30 novembre 2019. CO
  1. Cristóbal, C. Producció, implantació, maneig i costos d’explotació. Transformació de PAM: obtenció d’olis essencials (Production, mise en œuvre, gestion et coûts d’exploitation. Transformation de PPAM: obtention d’huiles essentielles). 25/11/2019
  2. Moré, E. Transformació de PAM: obtenció de planta seca. Comercialització i mercat de PAM (Transformation de PPAM: obtention de plante sèche. Marketing et marché de PPAM). 26/11/2019