Comercialització i mercat

L’estudi de la comercialització i mercat de plantes aromàtiques i medicinals està centrat en els següents temes:

  • Estudi del mercat d’espècies concretes avaluant-ne el consum, contrastant la presència comercial actual i el seu potencial de futur.
  • Valoració de les possibilitats comercials d’una zona o d’un projecte emprenedor en concret.
  • Elaboració de directoris d’empreses i organismes de tots els sectors consumidors de plantes aromàtico-medicinals: farmàcia, alimentació, veterinària, cosmètica, etc.
  • Obtenció de dades macroeconòmiques del sector productor i industrial.
  • Dinamització del teixit empresarial productor a través de les noves tecnologies.
  • Establiment de contactes entre la indústria utilitzadora i el sector productor amb l’objectiu d’anar establint una producció competitiva estable a llarg termini.

Projectes de comercialització i mercat