Eva Moré i Palos

1970

E-mail

Formació acadèmica:

Formació no reglada en: política agrària comunitària, comerç exterior, producció ecològica de planta aromàtica i medicinal (PAM), geobotànica, fertilització, fotografia del medi natural, pla d’empresa, anàlisi econòmica del sector agrari, gestió de temps, redacció d’articles científics, protecció de dades, gestió de l’empresa agrària, gestió de projectes, marc lògic, propietat intel·lectual i patents, habilitats relacionals, Medicines from plants, fotografia macro de camp, additius a la industria alimentaria.

Idiomes: anglès (advanced), francès (avancé) i italià (bàsic).

Experiència professional en PAM:

 • 1998: becaria projecte Life Medi Ambient sobre PAM ecològiques (UdL).
 • 1999-2012: tècnica especialista en economia i comercialització de PAM de l’Àrea de Productes Secundaris del Bosc, al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
 • 2012-2014: responsable del Grup de PAM de l’Àrea de Productes Forestals no Fusters, al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
 • 2015-actualitat: especialista senior del Grup PAM del Programa de Bioeconomia i Governança, al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Participació en projectes de recerca: 6.

Darrer projecte

 • 2009-2012. Selección y mejora por su comportamiento agronómico y riqueza en principios activos de poblaciones silvestres españolas de las especies Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia y Thymus mastichina ya caracterizadas químicamente. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia e Innovación.

Participació en projectes competitius nacionals: 10

Darrers projectes:

 • 2013. Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals del territori a través de millores en processos productius: cultiu intensiu de safrà – Projecte InnovActiva. Impuls i innovació rural Conca de Barberà-Priorat. Finançat pel Dep. de Treball-Generalitat de Catalunya.
 • 2009-2011. Memòria mediterrània de l’ús de les Herbes (projecte HERBAM). Avanza Contenidos – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 • 2008-2011. Servicios de asesoramiento ambiental para la promoción de empresas y actividades relacionadas con la producción de plantas aromáticas y medicinales / Guía empresarial de promoción de la aplicación de la sostenibilidad en el cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Innovación y transferencia para el desarrollo rural – proyecto INTRADER. Fundación Biodiversidad Emplea Verde.

Participació en projectes competitius internacionals: 19

Darrers projectes:

 • 2012-2013. Novel methodology for the Identification of Valuable Natural Products Derived from Mediterranean FloraBIOXPLORE. Contracta: Leitat. Programa ENPI CBC MED (Col·laboració)
 • 2011-2013. Forest Plant Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. Lifelong learning Programme (Coordinació)
 • 2015-2017. Adult training on handicraft production of Medicinal and Aromatic Plants – HERBARTIS. Strategic Partnerships for Adult Education. ERASMUS+ (Coordinació).
 • 2016-2017. Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants – TRUMAP. Civil Society Dialogue between EU and Turkey – EUROPEAID (Coordinació).
 • 2016-2018. Herbal Initiative for youth to bridge de Ocean – HERBS4YOUTH. ERASMUS+ Capacity building (soci).
 • 2016-2018. Valorización de las plantas aromático-medicinales silvestres: Gestión sostenible de la biodiversidad vegetal y desarrollo socioeconómioc de las zonas rurales de los espacios SUDOE- ValuePAM. INTERREG SUDOE (soci).
 • 2017-2018. The Amur Coalition for Participatory Governance over Natural Resources. ENHANCE CSOS’ CONTRIBUTIONS TO GOVERNANCE AND DEVELOPMENT PROCESSES – Country Based Support Scheme for Russia (EuropeAid/150069/DH/ACT/RU) (soci).
 • 2018-2019. Enhancing CSO’s capacities to contribute to forest governance and sustainable growth in the Hyrcanian Mixed Forests eco-regionHYRGROW. EuropeAid/151334/DH/ACT/IR (coordinació)

Projectes amb contractacions de fons privats: 34

Darrers projectes:

 • 2013-2017. Assessorament tècnic a la producció agroforestal de plantes aromàtiques i medicinals. Generalitat de Catalunya_ADDENDA.
 • 2011-2017. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya_ADDENDA.
 • 2014. Plantejament del projecte de producció de llavors d’espècies aromàtico-medicinals silvestres  autòctones caracteritzades químicament. Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM). Conveni amb empresa Semillas Batlle, S.A..
 • 2014. Optimització de l’eficiència del reg i  la fertirrigació en la producció de Melissa officinalis L. a la població de Sagàs (Berguedà). Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM). Conveni amb empresa L’Armengol, SCP.
 • 2012. Estudi comparatiu de diferents espècies de plantes i arbustos aromàtico-medicinals presents en la vegetació espontània de la zona per introduir-los com a cultiu i valoració del cultiu de diferents espècies aromàtico-medicinals comercials amb la finalitat d’elaborar productes finals. Conveni amb la Cooperativa Sambucus, SCCL (Manlleu, Barcelona). Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.
 • 2011-2012. RedFor. Xarxa forestal de desenvolupament rural. Projecte pilot en el marc de la Xarxa Rural Nacional. Finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER. Desenvolupat per COSE (Confederació d’Organitzacions  de Silvicultors d’Espanya).

Comunicacions en congressos i reunions científiques: 12

Darreres comunicacions:

 • E.Moré. Medicinal plants of Primorsky Krai. International Forum “Beekeeping in the Tiger Region”. Ussuriisk , Rússia, 30 de novembre 2017
 • E.Moré. Grup de discusión sobre especies autóctonas. Encuentro transfronterizo – Plantas Aromáticas y Medicinales. COOP4PAM Cooperar para crescer no sector das PAM. Castelo Branco, Portugal. 28 d’octubre 2017 (moderació)
 • E.Moré. Presentation of the Diagnosis and handbooks of MAPs. Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants Network Project – TRUMAP . International Seminar, Antalya (Turquia), 4 maig 2017 (comunicació convidada)
 • E.Moré. Agriculture bio dans la filière PPAM en Catalogne (Espagne). Rencontre CEDDEM. Aix-en-Provence, 1 de desembre 2016 (comunicació convidada).
 • E.Moré. Small farms of medicinal and aromatic plants: the challenges of sustainability in Spain. Seminário / Encontro de productores de plantas aromáticas e medicinais. Proyecto Erasmus+ Herbartis.  Moura (Portugal), 17 de novembre 2016 (comunicació convidada).
 • E.Moré. Training on Non-Wood Forest Products: the Medicinal and Aromatic Plants, from wild collection to handicraft production. 5th International Conference of Forestry Training Centers. Solsona, 29 Juny 2016 (comunicació).
 • Moré, E.; Cartanyà, J.; Sirvent, A. Présentation de la filière safran en Catalogne et de la culture d’Arnica montana pour les besoins cosmétiques (Presentación del sector del azafrán en Cataluña y del cultivo de Arnica montana para usos cosméticos). Journée d’étude du CEDDEM: Quelles innovations dans la production durable des PPAM du pourtour méditerranéen? 3 de febrero 2015. Aix-en-Provence (França)
 • E.Moré; Garnatje,T.; Rigat, R.; Vallès, J. Un receptari medicinal del Ripollès de principis del segle XX. Edició crítica i comentaris. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia, 4, 5 i 6 de juliol 2014 (comunicació).
 • I.Forns, A.Surribas, E.Moré, M.Fanlo, P.Casals, A.Ríos. Bio Exploration: Novel methodology for the identification of valuable natural products derived from Mediterranean plants. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Famagusta (Turkish Republic of the Northern Cyprus), 17-20 abril 2013 (pòster).
 • E. Moré, R.Melero, A.M.Barata, V.Lopes, F.Rocha, J.Radusiene, H.Cetinkaya, N.Sekeroglu. Considerations on the state of the art and training of Medicinal and Aromatic Plants sustainable wild harvesting. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Famagusta (Turkish Republic of the Northern Cyprus), 17-20 abril 2013 (comunicació).

Articles tècnics: 5

Darrers articles:

 • RIGAT, M.; GARNATGE, T.; MORÉ, E.; VALLÈS, J. 2014. Un receptari medicinal del Ripollès de principis del segle XX. Facsímil, edició, crítica i comentaris. Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2011-2012. pp. 73-128
 • MELERO, R.; FANLO, M.; MORÉ, E.; VÁZQUEZ, I.; CRISTÓBAL, R. 2012. Sustainable production of Arnica montana in the Catalan Pyrenees (NE Spain): wild harvesting or cultivation?. ISHS Acta Horticulturae 955:225-230.

Publicacions divulgatives: 25

Darreres publicacions:

Altres productes de trasferència:

Publicacions en llibres o monografies (capítols o obres): 16

Darreres publicacions:

Comunicacions en congressos o reunions tècniques: 22

Darreres comunicacions:

 • Formación para artesanos elaboradores con plantas aromáticas:proyecto ERASMUS+HERBARTIS.Seminario Final. Barcelona, 27 juny 2017 (comunicació)
 • Vericat, P.; Moré, E. La mel com a producte forestal no fuster (La miel como producto forestal no maderero). Matins d’innovació: recerca en apicultura a Catalunya . Seminari tècnic del Pla Anual de Transferència Tecnològica. Barcelona, 12 de febrero 2015 (comunicació convidada).
 • Moré, E. Good practices for training medicinal and aromatic wild harvesting. 5th Grundtvig Plant Wild meeting. Solsona, 12-13 juny 2013 (comunicació).
 • Moré, E. Modelos Empresariales de Valorización de los Recursos Silvestres aromático-medicinales. Congresso Internacional dos Recursos Silvestres. Almodôvar (Portugal), 6-7 juny 2013 (comunicació convidada).
 • Moré, E. Wild Harvesting Businesses of Medicinal and Aromatic Plants in Spain. 4th Grundtvig Plant Wild Meeting. Kilis (Turquia), 9-10 maig 2013 (comunicació).
 • Moré, E. Estado de la cuestión desde la perspectiva de la investigación. Taller: Necesidades de formación en el cultivo y elaboración ecológica de plantas aromáticas y medicinales. Proyecto Herbal.Mednet (Leonardo da Vinci). Catarroja (València), 7 de març de 2013 (comunicació).
 • Moré, E. Situation de la production des PPAM en Espagne. Séminaire CEDDEM – Centre d’Etude et de Développement Durable Euroméditerranéen. FranceAgrimer – CTFC. Solsona (Lleida). 9-10 gener 2013 (comunicació).
 • Moré, E. Les plantes médicinales et aromatiques: valorisation des plantes de la Méditerranée occidentale. Atélier régional sur “La valorisation des produits forestier non ligneux dans les pays du Maghreb” (FAO-ENSA). École Nationale Superieure Agronomique d’Alger (Argelia). 18-20 desembre 2012 (comunicació).
 • Moré, E. Medicinal and aromatic plants wild harvesting training in Spain. 2nd meeting of Grundtvig Plant Wild Project. State of art of wild harvesting tranfer. Braga (Portugal). 15 maig 2012 (comunicació).
 • Mesa redonda: Las expectativas de los productores. II Encuentro interprofesional de plantas aromáticas y medicinales: expectativas de los productores, transformadores, empresas e investigación. Los aceites esenciales y extractos en los sectores medicinal, cosmético, perfumero y alimentario. Terrassa (Barcelona), 26-27 gener 2012 (Moderadora).

Docència en màsters i postgraus: 3

Darrera docència:

 • Moré, E. Cultivation and processing of aromatic and medicinal plants. Màster de Gestió de Productes Forestals no Fustaners. UdL. Solsona, 15 de març 2012.

Coordinació o docència en jornades tècniques i divulgatives: 115

Darreres jornades:

 • Jornada del Pla Anual de Transferencia Tecnològica “Estrategias de comercio de plantas aromáticas y medicinales autóctonas“. Projecte INTERREG SUDOE ValuePAM. Solsona, 22 de maig 2018 (coordinació).
 • Moré, E. La genciana: quina és la seva cadena de valor i quins nous productes se’n poden obtenir. Jornada tècnica “Més enllà de la recol·lecció de genciana: perspectives de desenvolupament en zones de muntanya“. 7 de març 2018, a Alp (Cerdanya – Girona) i 20 de març 2018, a Sort (Pallars Sobirà – Lleida) (coordinació i docència).
 • Moré, E. Models de producció de PAM i la seva viabilitat econòmica. Jornada técnica de la PATT ” Models de negoci i noves oportunitats al voltant de les PAM i fruits de muntanya”. Prullans, 19 de desembre 2017 (docència).
 • Moré, E. Models de producció de PAM i la seva viabilitat econòmica. Jornada técnica de la PATT ” Viabilitat econòmica de les explotacions de PAM. Sant Pere de Torelló, 23 de novembre 2017 (docència).
 • Moré, E. Cultiu i recol·lecció d’aromàtiques . Ocupar-se al sector agrari als pobles del Baix Camp. L’Argentera, 5 d’ agost 2017 (docència).
 • Formación para artesanos elaboradores con plantas aromáticas: proyecto ERASMUS+ HERBARTIS. Barcelona, 27 de juny 2017 (coordinació).
 • Moré, E. Catalunya, país de petits productors de PAM’s: la formació i la transferència com a eines dinamitzadores d’un model propi . Projecte Camamilla: Potencialitat dels usos i productes de les plantes aromàtiques i medicinals (PAM’s). Linyola, 13 de maig 2017 (docencia).
 • Moré, E. Bones pràctiques en la recol·lecció de plantes. Mercat de les herbes de la ratafia. Santa Coloma de Farners, 6 de maig 2017 (docència)
 • Seminario Técnico PATT “Innovació en la producció i venda de plantes aromàtiques” . Solsona, 2 de març 2017 (innovació).
 • Guàrdia, D.; Moré, E. Etiquetatge dirigit al sector de les Herbes Aromàtiques . Jornada d’envasament de plantes aromàtiques (projecte HERBARTIS). Monells, 17 de febrer 2017 (docència).
 • Moré, E. Introducció al cultiu de plantes aromàtiques i medicinals. Principals models productius econòmicament viables. Els condicionants de la producció de plantes aromàtiques i medicinals . Jornada técnica del Plan Anual de Transferencia Tecnológica – Dep. Agricultura – Generalitat de Catalunya. Santa Coloma de Farners, 9 de juny2016 (coordinació i docència).
 • Cristóbal, R.; Moré, E. Conreu i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals . Jornada Formativa de Dones d’Unió de Pagesos. Barcelona, 19 de novembre 2015 (docència).
 • Moré, E. (moderadora), Jaume Soler (Natural Subirats), Arnau Almirall (Cultius aromàtics Almirall). Taula rodona: Experiències de cultiu i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals a l’Alt Penedès. Jornada tècnica PATT “Els condicionants de la producció de plantes aromàtiques i medicinals”. Escola Espiells, Sant Sadurní d’Anoia, 3 de juliol 2015 (coordinació i docència).
 • Moré, E. Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals: viabilitat econòmica i mediambiental. Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals: tècniques sostenibles i normatives aplicables. Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Tuixent, 30 de maig de 2014 (coordinació i docència)
 • Moré, E. Els punts clau de la producció de plantes aromàtiques i medicinals: mercat, cultiu i transformació de matèria primera. Producció de plantes aromàtiques i medicinals: del cultiu a la venda. Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Cervera, 17 de maig de 2014 (coordinació i docència).
 • Moré, E. Elements abiòtics, biòtics i antròpics. Introducció a la botànica i a les plantes medicinals. Curs d’interpretació i educació ambiental. CTFC. Solsona, 28 de març de 2014.
 • Moré, E. Recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals. Classe magistral a l’Escola de Capacitació Agrària del Solsonès. Olius, 7 de febrer 2014 (docència).
 • Moré, E. Gestió agroforestal. Aprofitament de béns secundaris del bosc. Dinamització local i patrimoni natural. Node Garraf. Vilanova i la Geltrú, 17 de desembre 2013 (docència).
 • Moré, E. Plantes aromàtiques i medicinals. Curs d’aprofitaments forestals. Innovació i desenvolupament del CatCentral. Sessió per skype. Solsona, 24 d’octubre 2013 (docència).
 • Moré, E. Cultivo de plantas medicinales en Cataluña. Modelos de producción (industrial-artesana) y salidas comerciales. Curso de verano As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas terras do miño e os ancares lucenses. USC-Lugo, 30 de juliol 2013 (docència).
 • Moré, E. Cultiu, transformació i comercialització de l’espígol. Opcions productives del cultiu de l’espígol. Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Viver i Serrateix (Barcelona), 18 de juliol 2013 (coordinació i docència).
 • Visita a una explotació artesana ecològica de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada de camp del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Sant Pere de Torelló (Barcelona). 22 de maig 2013 (coordinació).
 • MORÉ, E. Les plantes aromàtiques i medicinals del Solsonès. Els remeis casolans d’ahir i d’avui. Consell Comarcal del Solsonès. Solsona, 15 de maig 2013.
 • Moré, E. Producció i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Marçà, 3 de maig 2013 (docència).
 • Visita a una explotació de cultiu industrial de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada de camp del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Sagàs (Barcelona), 12 d’abril 2013 (coordinació).
 • Moré, E. La collita de plantes aromàtiques i medicinals. Bones pràctiques i maquinària. L’assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Factors de control i tipus d’assecadors. Aspectes tècnics de la collita i assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Jornada tècnica de referència del Pla Anual de Trasferència Tecnològica (DAAM). Solsona (Lleida), 22 de març 2013 (coordinació i docència).
 • Moré, E. La producció de plantes aromàtiques i medicinals per a la seva venda en fresc i en sec. Altres alternatives a l’horticultura: plantes aromàtiques. Jornada tècnica de referència del Pla Anual de Trasferència Tecnològica (DAAM). 23 de febrer de 2013.

Tesis de màster o grau supervisades: 1

 • CERESUELA, L. 2006. Orientación empresarial para industrias que se dedican a  producción de planta condimentaria fresca. TPT. ETSEA-UdL.(cotutora)

Pertinença a xarxes o grups en representació del CTFC: 3

 • CEDDEM – Centre d’Étude et de Développement Durable Euromediterranéen. Des de 2009.
 • Secretaria de l’Associació Catalana de Productors de Plantes Aromàtiques i Medicinals (ACPPAM). Anys 2000-2010.
 • Representant espanyola a l’EUROPAM – European Herb Growers Association (EHGA) – des de 2003 fins 2004

Assistència a jornades i congressos relacionats amb PAM: 8 internacionals i 16 nacionals.

Darrers seminaris:

 • Congresso Internacional dos Recursos Silvestres. Almodôvar (Portugal) – juny 2013
 • 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Famagusta (Turkish Republic of The Northern Cyprus) – abril 2013.
 • Séminaire International Impact des changements globaux sur les ressources génetiques forestières et pastorales méditerranéennes. 16èmes Journées scientifiques de l’INRGREF-BNG. Hammamet (Tunísia) – novembre 2012.
 • Jornada Bio-Xplore. Novel methodology for the identification of valuable natural products derived from Mediterranean flora. Leitat, Terrassa (Barcelona) – novembre 2012

Altres mèrits:

Darrera actualització: 9/10/2018