Cultiu i transformació

Els principals aspectes treballats en relació amb el cultiu i transformació de plantes aromàtiques i medicinals són:

  • Avaluació productiva de varietats comercials de diferents espècies presents al mercat i contrast amb material vegetal provinent de poblacions silvestres.
  • Assajos agronòmics d’espècies aromàtico-medicinals sota diferents condicions de cultiu i estudi de la incidència en la qualitat final del producte obtingut (oli essencial o matèria seca).
  • Protocols de domesticació d’espècies silvestres.
  • Estudi de la incidència del protocol de transformació en la qualitat final del producte obtingut.

Projectes de cultiu i transformació