Cursos i jornades 2015

LLEGENDA: AO activitat organitzada CC comunicació convidada CO comunicació oral Moré, E.; Cartanyà, J.; Sirvent, A. Présentation de la filière safran en Catalogne et de la culture d’Arnica montana pour les besoins cosmétiques (Presentació del sector del safrà a Catalunya i del cultiu d’Arnica montana per usos cosmètics). Journée d’étude du CEDDEM: Quelles innovations dans … Read more

ESTUDIS: avaluació de la producció intensiva del safrà a les comarques de la Conca de Barberà i Priorat

En el marc del projecte INNOVACTIVA – Impuls i innovació rural Conca de Barberà-Priorat, i del projecte concret “Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals del territori a través de millores en processos i producte”, s’han elaborat dos estudis: Sistema d’organització empresarial dels productors del territori, per a la producció, transformació i comercialització del safrà. Protocol … Read more