Blog del grup de plantes aromàtiques i medicinals

Si voleu trobar més informació sobre les línies de treball, equip d’experts, projectes i estudis desenvolupats, accions de tranferència i formació, publicacions editades en l’àmbit de l’aprofitament silvestre, cultiu i comercialització de les plantes aromàtiques i medicinals accediu a:

http://apsb.ctfc.cat