Projectes de comercialització i mercat 2018

  • Enhancing CSO’s capacities to contribute to forest governance and sustainable growth in the Hyrcanian Mixed Forests eco-region”. EuropeAid project with Iran 2017-2019 (EuropeAid/151334/DH/ACT/IR).
Participació en l’avaluació de plantes aromàtiques i medicinals silvestres a la regió nord de l’Iran (Mazandaran) i anàlisi de possibles activitats econòmiques per afavorir el desenvolupament rural. Contacte: Eva Moré (eva.more@ctfc.cat).
  • The Amur Coalition for Participatory Governance over Natural Resources. EuropeAid project with Russia 2017-2019. ENHANCE CSOS’ CONTRIBUTIONS TO GOVERNANCE AND DEVELOPMENT PROCESSES – Country Based Support Scheme for Russia (EuropeAid/150069/DH/ACT/RU).
Participació en l’anàlisi de l’aprofitament silvestre de plantes medicinals a la regió de Primorsky (Russia oriental) y possibilitats de desenvolupament d’activiats econòmiques. Visita a empreses i punts de venda de productes a base de plantes medicinals a Moscou. ontacte: Eva Moré (eva.more@ctfc.cat).
Participació en la xarxa per a l’anàlisi dels processos productius i comercialització de productes a base de PAM i olis essencials. Assistència a l’Aromatic and Medicinals Plants iNet Scoping Seminar a Tunísia del 27-28 Juny 2018. Organització de l’Aromatic & Medicinal Plants iNet Interregional Workshop a Sevilla, del 28 al 30 de novembre 2018. (més informació a Cursos i jornades 2018). Contacte: Roser Cristóbal (roser.cristobal@ctfc.cat).
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter