Projectes de cultiu 2017

2017. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya_ADDENDA.

  • Sisè i darrer any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida ).
  • Obtenció de resultats finals i avaluació econòmica.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter