Mercat
 

En funció dels sectors utilitzadors als que es vulgui vendre i els requisits que demanen s'ha de decidir el tipus de planta que es pot produir i com s'ha de fer. SECTORS INDUSTRIALS

Elaborar un producte de qualitat i adequat al mercat és molt important, però l'èxit final de la producció de plantes aromàtiques i medicinals, està en saber comercialitzar aquest producte. COMERCIALITZACIÓ

 

Diagrama de flux