Elaboració propia

El plantejament d'un projecte productiu pot ser només de cultiu i processat posterior o incloure també l'elaboració d'un producte artesà acabat per sortir al mercat.

Amb les plantes aromàtiques i medicinals es poden elaborar un ventall molt ampli de productes que van des de la cosmètica a la decoració de la llar, passant per la cuina.

Per a cada producte final hi ha tot un seguit de requisits legals que cal complir i unes necessitats en instal·lacions i equipaments que també cal tenir en compte.

Diagrama de flux