Obtenció llicències
 

Tràmits generals

En general, els tràmits que ha de realitzar una empresa, sigui quina sigui la seva activitat amb les plantes aromàtiques i medicinals, són:

•  Registre d'establiments industrials.

•  Registre de productors de residus industrials.

•  Cànon de l'aigua o de sanejament.

•  Comunicació d'obertura d'un centre de treball.

D'altra banda, els empresaris també han de realitzar tramitacions a l'Agència Tributària:

•  Declaració Censal d'Inici d'Activitat

•  Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

•  Alta de Seguretat Social

Per a més informació adreceu-vos a l' Oficina de Gestió Empresarial

 

Tràmits específics

Els tràmits a realitzar variaran SEGONS EL PRODUCTE a elaborar. Cliqueu sobre els quadres actius per a obtenir més informació:

Diagrama de flux