Construcció obrador
 

Els obradors per a la manipulació i elaboració de productes comercials finals s'han de construir segons la normativa que indica la reglamentació tècnico-sanitaria del producte a elaborar (+ info).

 

Diagrama de flux