Venda del producte al detall

Per a la venda directa al consumidor final cal disposar dels registres pertinents per a poder comercialitzar producte final. En el cas d'alguns registres, com ara el de plantes medicinals són difícils d'assumir per un productor, ja que implica ser laboratori de plantes medicinals; en alguns casos es pot subcontractar l'elaboració del producte a un laboratori que treballi a tercers. També implica un sèrie de processos d'elaboració i la inversió en un obrador, sistemes d'envasat, despeses de màrketing i distribució, etc. que encareix la producció i incrementa la dedicació en temps. Per contra, els preus percebuts permeten un major benefici.

Diagrama de flux