Venda del producte a l'engròs

Cadascun dels agents comercials consumeix quantitats diferents en la venda a l'engròs, podent-ho resumir:

•  Compres mínimes d'uns 200 kg: correspon a majoristes regionals o cooperatives, i inclou cadenes de supermercats, petites empreses fabricants o comerciants locals, grups de compres i cooperatives de consumidors.

•  Compres mínimes d'unes 2 t: correspon a majoristes regionals que processen per encàrrec d'altres fabricants o grans empreses (elaboradors d'extractes, elaboradors de licors, etc.) que consumeixen més de 20 t/any d'una espècie determinada. També les empreses majoristes de destinació, que són importadors per excel·lència, i que consumeixen més de 200 t/any en el cas d'algunes espècies.

També varien les necessitats:

•  Venda a grans majoristes de planta : la planta normalment es lliura seca. És possible portar el producte en branca, però el preu pagat és millor si la planta està mínimament processada (p.e. fulla separada). Volen grans quantitats de una sola espècie i els preus pagats són baixos, de forma que només poden accedir grans productors o grups de productors.

•  Venda a petites empreses majoristes i a empreses utilitzadores : s'exigeix lliurar la planta seca i processada (p.e. planta tallada, picada, polvoritzada). En general, consumeixen petites quantitats d'una gran varietat d'espècies i paguen millor que l'empresa majorista, però cal oferir-los una oferta variada i un aprovisionament regular.

•  Venda a altres productors : alguns productors tenen contractes comercials i per afrontar a les seves pròpies demandes a vegades necessiten més quantitat d'algunes espècies, que poden comprar a productors petits a uns preus més alts.

Diagrama de flux