Transformació primària
 
Cliqueu sobre els quadres actius per a obtenir més informació.
 

Diagrama de flux