Sembra

Plantació o sembra?

Habitualment se sembren de forma directa les espècies anuals, de bona germinació, rústiques, de llavor barata i quan es tenen totalment solucionats els problemes de competència de les males herbes durant els primers estadis de creixement.

On aconsegueixo la llavor?

La llavor es pot comprar en cases comercials especialitzades o les pot subministrar el mateix viverista. (+info)

Com sembro?

Habitualment es fa servir maquinaria de sembra de cereal adaptades.

Diagrama de flux