Plantació

Plantació o sembra?

Habitualment es planten les espècies plurianuals, les que tenen mala germinació, les de llavor de preu elevat i/o les que tenen necessitats de creixement acurades als primers estadis.

És més car que la sembra directa però permet assegurar l'implantació del cultiu.

On aconsegueixo la llavor?

La llavor es pot comprar en cases comercials especialitzades o les pot subministrar el mateix viverista.(+info)

Si voleu una llavor molt especifica, de la vostra zona, aquesta s'haurà de recol·lectar al seu hàbitat.

On faig el planter ?

Encarregar el planter a un viverista especialitzat. A tenir en compte : el planter s'ha d'encarregar com a mínim dos mesos abans de la data prevista de plantació.(+info)

Es pot fer el planter un mateix si: és poca quantitat, es tenen els coneixements tècnics i les condicions de creixement adequades.

Diagrama de flux