Collita de grans superfícies

La collita de grans superfícies es fa amb maquinaria especialitzada per la recol·lecció d'una determinada espècie o bé amb maquinaria adaptada utilitzada habitualment per d'altres cultius(+info)

Diagrama de flux