Collita de petites superfícies

La collita de petites superfícies de cultiu es pot realitzar de forma manual o amb ajuda de petites màquines o estris en aquells cultius artesanals o dels quals volem obtenir una gran qualitat.

A part de les tisores o la falç, al mercat existeix maquinària adaptada per la collita de petites superfícies (+info).

Diagrama de flux