Implantació
 

Prèviament a la implantació s'ha de fer la preparació del terreny, seguint les indicacions de la fitxa del cultiu. És important que el terreny estigui molt net de males herbes.

La plantació es pot fer de forma manual quan es fa un cultiu artesanal o es volen plantar petites superfícies.

La plantació es pot fer de forma mecanitzada quan es volen plantar grans superfícies. S'utilitza una plantadora d'hortícoles.

El disseny de la plantació es farà en funció de la maquinària que s'utilitzarà durant tot el cultiu (manteniment parcel·la i collitadora).

El moment de la plantació (primavera o tardor) s'escollirà segons un seguit de variables que es ponderaran en cada cas.

 

Diagrama de flux