Elaboració a tercers

Elaborar productes finals per a la venda directa al públic és una activitat que s'ha de fer seguint la legislació vigent pels diferents productes. Quan els procediments són molt complexos, les instal·lacions i/o equipament molt sofisticats i cars o els requeriments legals molt exigents, una possible opció és decantar-se per externalitzar la producció final encarregant-la a una empresa especialitzada.

A aquesta empresa externa se li haurà d'aportar la matèria primera i se li haurà de definir el producte acabat que es vol obtenir.

Les empreses que elaboren a tercers realitzaran un producte final que respondrà a les nostres exigències i reunirà tots els requisits legals necessaris per sortir al mercat amb garanties (+info).

Diagrama de flux